Våra bloggar

Här bloggar vi om studentinflytande, jämlikhet, studiemiljö, arbetsmarknad och annat som är betydelsefullt för dig som student. Det är viktigt för oss att du som student har insyn i vår verksamhet och vet vad studentkåren jobbar med.

Blogg

Ana Rahbari
En förändring är att studiemedlet framöver kommer betalas ut månadsvis, istället för hur det var tidigare, i en klumpsumma. Fördelen med detta kan vara att det blir lättare att se över sin ekonomi. Det är även någonting som personer som studerat i Sverige är vana vid. Nackdelen kan vara att de extra kostnader som en kan vara tvungen att betala ut i början av terminen, som t.ex. Läs mer
Forskningsservice anordnar tisdagen den 10 mars, kl. 9:00–12:00, en informationsdag om post doc-finansiering – ”Becoming a ’Postdoc’ or Hosting a ’Fellow’” – där du får information om möjligheter för finansiering av post docs från VINNOVA, Forte, Formas och Vetenskapsrådet. För mer information, kontakta Ulla Jungmarker. Du kan direkt anmäla till informationsdagen om post doc-finansiering här. Läs mer
Nouseibah Elobeid
Den 4:e mars är det studenträttighetsdagen! Då kommer vi som arbetar som studentombud att hålla i ett pass där vi berättar om studenters rättigheter. Vi kommer bland annat presentera vad en kursplan innebär, vad som gäller vid examination, vad händer om en student misstänks för plagiat och mycket annat. Läs mer
Emma Pedersen
I slutet av november 2014 släpptes ”Studentärenderapporten 2012-2014”, i samband med detta släpp har två presentationer genomförts för personal från Stockholms universitet, varav den senaste igår. Läs mer
Anna Wallgren
. . Stockholms universitets studentkår (SUS) är medlem i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) och Sveriges förenade studentkårer (SFS). Som medlemskår har SUS rätt att nominera kandidater till olika uppdrag inom SSCO och SFS. Nu söker vi engagerade studenter/doktorander till verksamhetsåret 15/16. Läs mer
Max Bretschneider
I undersökningen medverkade 2600 personer och dess svarsfrekvens var 52 %. Ändamålet med rapporten är att lyfta fram naturvetaren som individ, vad hen anser om sin akademiska utbildning och hur den har utrustat studenten för karriären. Rapporten visar att en stark majoritet av de tillfrågade naturvetarna ändå fått en anställning efter 3 till 3,5 år (94 %). Läs mer
Erika Samuelsson
Vi studentombud får alla möjliga slags frågor från studenter som på olika sätt upplever problem under sin studietid vid Stockholms universitet. Ganska många frågor kommer från studenter som skriver eller har skrivit uppsats. Ofta har det gått lång tid in på terminen och i många fall är studenterna färdiga. Det är svårt att i efterhand rätta till saker som har hänt längs vägens gång. Läs mer
Josefin Velander
Är det något du vill förbättra på din utbildning? Erbjuds det ingen praktik? Finns det ingen arbetslivsanknytning? Är kurslitteraturen omöjlig att få tag på? Saknas det fysiska studieplatser för en lugn studiemiljö? Behövs det fler mikrovågsugnar? Är det bara män i kurslitteraturen? Vill du se anonyma tentor implementeras på institutionen? Läs mer
Ida Eriksson
På introdagen för tre veckor sedan nu (tiden går så snabbt!) fick jag äran att med flera hälsa SU:s nya Lärarstudenter välkomna. Jag drogs med av att se alla nya förväntansfulla (och säkert också mycket trötta av dagens infobombning) nya ansikten i aula Magna. Jag glömde helt vad jag tänkt prata om och sa det som föll mig in. Läs mer
Veronica Pettersson
    Arbetsmarknadsdagen 2015 12 februari, Aula Magna Arrangör: Samhällsvetenskapliga föreningen och Nationalekonomiska ämnesrådet Arbetsmarknadsdagen är en arbetsmarknadsmässa för samhällsvetare i allmänhet, nationalekonomer, statistiker och statsvetare. Det kommer finnas en mängd utställare och möjlighet till att lyssna på ett flertal föreläsningar. Läs mer
Prenumerera på innehåll
""