Våra bloggar

Här bloggar vi om studentinflytande, jämlikhet, studiemiljö, arbetsmarknad och annat som är betydelsefullt för dig som student. Det är viktigt för oss att du som student har insyn i vår verksamhet och vet vad studentkåren jobbar med.

Blogg

Erik Blohmé
Sent förra året publicerade kårens studentombud sin studentärenderapport för 2012 - 2014  (en intressant läsning jag rekommenderar i sin helhet), och vad är då studentärenderapporten egentligen? Läs mer
Max Bretschneider
För att realisera drömmen om att varje institution på Stockholms universitet ska ha var sitt fungerande studentråd krävs det ett stort engagemang från flera parter. Från Studentkåren, uppmuntran från institutionerna själva och inte minst studenterna på varje fakultet. Studenterna är grunden för all möjlig verksamhet. Läs mer
Erika Samuelsson
Vad betyder betyget Fx? Har en alltid rätt att komplettera ett Fx till ett godkänt betyg, eller vad gäller egentligen? Det var några av frågorna som diskuterades vid institutionen för pedagogik och didaktiks institutionsdag förra veckan, där jag i egenskap av studentombud var inbjuden att prata om Fx utifrån de frågor vi ombud får från studenter om betyget. Läs mer
Den första nivån på lönestegen höjs till 24 100 kronor i månaden. Den andra nivån i lönestegen, då 50 procent av fordringarna för doktorsexamen har uppnåtts, höjs till 26 400 kronor i månaden. Den högsta nivån i lönestegen, för då 80 procent för fordringarna för doktorsexamen har uppnåtts, höjs till 28 000 kronor i månaden. Det nya avtalet gäller retroaktivt från den 1 januari 2015. Läs mer
Emma Pedersen
Den här veckan drar vårterminen igång med allt vad det innebär. Förhoppningsvis kommer din tid som student här vid Stockholms universitet flyta på utan några större problem. Skulle det dock vara så att det uppkommer problem under din utbildning, om du hamnar i en konflikt med universitetet eller om du känner dig felaktigt eller orättvist behandlad så finns vi studentombud här för dig. Läs mer
Gabriella Borden
Nu är vårterminen äntligen här och med det vill jag hälsa nya som gamla studenter välkomna. Nyheter för i år är att Stockholms universitet erbjuder alla studenter gratis tillgång till Office 365 paketet. Läs mer om det här. Läs mer
Nouseibah Elobeid
Jag har alltid vetat att jag vill ha ett arbete där man stöttar och hjälper människor på olika vis. När jag såg annonsen tidigt i höstas för jobbet som studentombud kändes det självklart för mig att söka. Eftersom jag nyligen själv varit student kände jag att det vore givande att få ett nytt perspektiv på studenters situationer. Läs mer
Ana Rahbari
KurslitteraturDu hittar böcker på Juristernas bokhandel som ligger i Juristernas hus. Här kan du köpa både begagnande böcker och nya. Vad gäller gamla upplagor, brukar dem oftast vara tillåtna men det sker på egen risk. Tips är att alltid dubbelkolla med amanusen! Det finns en jättebra Facebook grupp: Juristprogrammet SU- litteratur, som du borde gå med i. Läs mer
Nathalie Vukmanic
Vad innebär lagändringen? Diskrimineringslagen är sedan tidigare baserad på de sju diskrimineringsgrunderna - kön, könsöverskridande identitet och –uttryck, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning. Sedan årsskiftet har diskrimineringslagen emellertid utvidgats, och bristande tillgänglighet ses nu som en form av diskriminering. Läs mer
Anna Wallgren
. . Läs mer om ideella uppdrag, arvoderade uppdrag och tjänster: www.sus.su.se/jobba-hos-oss     ValnämndsordförandeValnämndsordförande är sammankallande för valnämnden, som består av fyra ledamöter samt ordförande. Valnämndens uppgift är att genomföra val till fullmäktige, d.v.s. Läs mer
Prenumerera på innehåll
""