Våra bloggar

Här bloggar vi om studentinflytande, jämlikhet, studiemiljö, arbetsmarknad och annat som är betydelsefullt för dig som student. Det är viktigt för oss att du som student har insyn i vår verksamhet och vet vad studentkåren jobbar med.

Blogg

Susanna Elfving Blomster
Stockholms universitets rektor meddelade under Luciabalen att frågan om investeringar i fossila bränslen ska beslutas om vid universitetsstyrelsens möte den 15 februari. Det här är en fråga som den internationella organisationen Fossil Free jobbat med länge och på andra lärosäten i Sverige finns redan beslut inom detta. Läs mer
Det är tveksamt om ett avskaffande omprov är en framkomlig väg för att lösa problemet. Att istället låta underkända studenter behöva gå om en kurs leder knappast till den ökade genomströmning som Lindberg vill se. I praktiken skulle det dessutom i många fall innebära samma sak som omprov: med skillnaden att studenten måste vänta till nästa ordinarie provtillfälle. Läs mer
Erik Blohmé
Dick Harrisson skrev häromdagen på SvD debatt om den frustration han upplever i sin dagliga undervisning på Lunds universitet. Han beskriver hur han tvingats sänka kunskapsnivån och godkänna elever trots att de inte lever upp till de ursprungliga kunskapsmålen, och hur universitetet motiverar det med att ”genomströmningen” av studenter måste öka. Läs mer
Susanna Elfving Blomster
I lördags hade vi vår första träff för studerande och deras barn, det var med små stapplande steg som vi tog oss igenom den här första gången. Medan föräldrarna fick lyssna på en mycket intressant föreläsning av Julia Wester om hur beröring av barn kan påverka deras könsroller så försökte jag och Henric (samordnare för lika villkor) underhålla barnen. Läs mer
Henric Södergren
Här får du möjlighet att lära känna andra studenter och utbyta idéer. Gruppen syfte är också att peppa och stötta varandra i våra studier.  Sist men inte minst får du en tydlig rutin i dina studier, vi ses nämligen varje Onsdag kl 15 under hela terminens gång. Studiegruppen träffas i studentkårens lugna lokaler, närmare bestämt i Rosa Rummet. Vi bjuder också på fika till alla deltagare. Läs mer
Stockholms universitet anordnar återigen en karriärdag för doktorander den 17 februari 2016. Sista anmälningsdag är redan den 8 februari. Karriärdagen riktar sig främst till doktorander i slutfasen av utbildningen och nyblivna doktorer och de karriärdagar av denna typ som arrangerats tidigare år brukar vara mycket uppskattade arrangemang. Läs mer
Signe Savén
Tiden har gått fort, och det känns lite som att jag precis har kommit igång ordentligt med mitt arbete. Terminen för mig har till stor del bestått av möten och mejlande. Det har varit en bra termin, och det har inte gått en enda dag utan att jag har lärt mig någonting. I november ordnande vi på kårens påverkansenhet vårt stora höstprojekt So you think you can påverka? Läs mer
Isabella Hagnell
I helgen hölls ett tredagars seminarium om föräldraskap och familjeliv inom islam, arrangerat av kårföreningen MSSU (Muslimska Studenter vid Stockholms Universitet). Vi på Stockholms universitets studentkår (SUS) har fått frågor om det här arrangemanget och vill därför ta tillfället i akt att förtydliga var vi står. Läs mer
Susanna Elfving Blomster
För ett tag sen fick jag ett tråkigt samtal från en student som hade varit med om en olycka på väg till universitetet. Som tur var hade hen klarat sig bra men undrade lite om olycksfallsförsäkring. Så hur gör du om du drabbas av olycksfall? Först och främst så måste du såklart känna efter om du behöver uppsöka sjukvård. Läs mer
Sarah Aldenstig
Flera företag kommer finnas på plats i Aula Magna på onsdag för att berätta om vad de gör och givetvis svara på dina frågor. Det här evenemanget är till för alla naturvetare och är ett ypperligt tillfälle att mingla med potentiella arbetsgivare och få en inblick i arbetsmarknaden. Passa också på att leta upp Stockholms universitets studentkårs bord. Där kommer jag finnas så kom förbi och hälsa! Läs mer
Prenumerera på innehåll
""