Våra bloggar

Här bloggar vi om studentinflytande, jämlikhet, studiemiljö, arbetsmarknad och annat som är betydelsefullt för dig som student. Det är viktigt för oss att du som student har insyn i vår verksamhet och vet vad studentkåren jobbar med.

Blogg

Cecilia Bergengren
Hur ser en normal arbetsvecka ut på SUS då? Veckan startas ofta med ett frukostmöte följt av planeringsmöte med din enhet. Här kan det diskuteras gemensamma projekt, hur Kåren ska synas mer på Campus eller andra centrala frågor.   Mycket av jobbet handlar  om att hålla en löpande kontakt med Institutitoner och Ämnesråd. Läs mer
Emelie Andrén
Varför är studenterna så tysta? Det är en fråga som man ställer sig på Juridiska fakulteten. Beror det på lärarna eller studenterna? Självklart beror det på studenterna, men klimatet i klassrummet och lärarnas pedagogiska förmåga har stor betydelse. En god pedagogik gör att studenterna tillgodogör sig informationen på ett bättre sätt. Läs mer
Emelie Andrén
Mitt jobb handlar nästan uteslutande om studenters rättigheter. Att informera om våra rättigheter, att tillvarata dem och uppmuntra andra till att göra detsamma. Idag ska jag göra något annat. Nämligen att fokusera på våra skyldigheter. Som studenter vid Stockholms universitet är vi privilegierade. Vi kan försvara våra rättigheter själva. Läs mer
Stockholms universitet arrangerar nu igen sin uppskattade kurs i praktisk stresshantering för doktorander. Kursen består av gruppträffar i form av seminarium med blandning av föreläsning och diskussion. Vid varje träff ingår också praktiska avspänningsövningar. Kursen leds av psykolog och sjukgymnast från Avonova företagshälsovård. Nästa kursomgång startar den 23 april. Läs mer här. Läs mer
Marcus Immonen Hagley
När vi kommer till universitet har vi oftast stora drömmar: att kanske forska inom ett ämne, djupdyka inom ett intresse eller en förberedelseprocess för drömjobbet. Inte sällan går det hand i hand med att utbildningen ska hålla en god kvalité, att du kan utvecklas och att du har en bra miljö under tiden.   Att universitet har sina brister, det vet vi alla. Läs mer
Charlotte Wöhlecke
Har du tänkt på hur mycket tid och pengar du investerar i din utbildning? Jag själv har snart läst tre år vid Stockholms universitet, och har nu en ganska härlig skuld hos CSN. Detta trots att jag jobbat vid sidan av under nästan hela min studietid. Min skuld bekymrar mig inte jättemycket. Läs mer
Cecilia Bergengren
Det jag kommer bära med mig starkast från dagen är Alison Wolfs inledningstal "Är vi för utbildade?". Bara titeln provocerar nog stora delar av publiken. Wolfs huvudtes är att i takt med att allt fler människor läser en högre utbildning på Universitet eller högskola (något vi sett sen industrisamhällets start), blir konkurrensen om jobben som finns allt större. Läs mer
Amanda Magnusson Arntsen
Mellan 10 april och 27 april kan du söka nästa verksamhetsårs olika uppdrag på studentkåren. Vi tog tillfället i akt att ta pulsen på Humanistdagens besökare och fråga hur sugna de var på att jobba på studentkåren. Så här svarade de: Kan du tänka dig att arbeta på Stockholms universitets studentkår? Läs mer
Anca Buhai
And what can be better than a fancy end-of-the-year party? Nice dresses, high heels, bow ties and masks! Yes, you got it well: M-A-S-K-S! So, here it come the long title of the party which includes theme, dress code and atmosphere. Ready? Aristocrat Cocktail Mask Party. Finger food, sweet treats and cocktails will be served during the night and great music will be played. Läs mer
Anna Wallgren
Komplettera din lärarutbildning med en livsviktig lunchföreläsning!Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, astma/allergi och stress är tre teman som är viktiga för alla, men livsviktiga för några. Vilket ansvar har vi som arbetar i förskola/skola? Hur kan vi anpassa verksamheten så att alla kan delta? Alla föreläsningar är i Kårsalen (plan 1, Studenthuset). Läs mer
Prenumerera på innehåll
""