Medlemskap i Stockholms universitets studentkår

Foto: Jonas Paulsson

Medlemskapet kostar endast 100 kronor och innehåller en mängd förmåner, samtidigt bidrar du till ett aktivt aktivt studentinflytande. Alla medlemmar får automatiskt Campuskortet hemskickat. Läs våra medlemsvillkor här.

Välkommen till studentkåren, och tack för att du stödjer ett aktivt studentinflytande och ett levande campus!

Här kan du läsa mer om de förmåner du får som medlem.

Bli medlem

Jag vill kolla min adress

Jag har glömt mina inloggningsuppgifter

Jag har inte fått någon avi

Hämta betaluppgifter utan att logga in.

Medlemskap i studentkåren för våren 2014

Du kan lösa medlemskap i studentkåren för vårterminen 2014 redan nu, men kortproduktionen börjar först i samband med terminsstarten, det är också först då du kan få tillgång till ditt digitala Campuskort. Läs mer om hur du snabbast får tillgång till ditt Campuskort och dina studentrabatter.

Det är viktigt att ditt personnummer som finns registrerad i Ladok (universitetets system som du kan logga in och kolla på "Mitt universitet") stämmer överens med uppgifterna i vårt medlemssystem, för att du ska verifieras som universitetsstudent.

Medlemmar i studentkåren som läser minst 22,5 hp under en termin har möjlighet att resa med studentrabatt hos SL. Du som är berättigad till studentrabatt får en SL-logga på ditt Campuskort. Tyvärr tillåter SL inte längre temporära intyg i väntan på att du ska få ditt kort.

Studentkåren erbjuder trygghet för alla studenter på Stockholms universitet* oavsett medlemskap eller inte

Studentkårens viktigaste uppgift är att representera alla studenter gentemot universitetet. Vi bevakar dina intressen i alla beslut som fattas av universitetet eller av politiker. Det kan gälla belysningen i en föreläsningssal, kursutvärderingar eller att du har någonstans att värma din lunch.

Beställ ett vanligt studentkort

Studentkåren erbjuder också en kortbeställningstjänst för det vanliga Studentkortet Classic. Serviceavgiften för kortbeställningen är 50 kronor.

Jag vill endast beställa ett studentkort

Stödmedlemskap för icke-studenter

De som inte längre är studenter kan också stödja studentkårens arbete. Kanske du en gång var aktiv i studentkåren, och brinner för studentinflytande? Eller vill du helt enkelt bidra till en god sak och stödja ett aktivt studentinflytande vid Stockholms universitet?

Nu kan alla som vill bidra, bli stödmedlemmar för 100 kronor. Hämta dina betalningsuppgifter här.

_____________________________________________________________

*Studerande vid institutionen för data- och systemvetenskap, och institutionen för socialt arbete har möjlighet att bli medlemmar i sina respektive lokala institutionskårer; DISK  och SHSS.

""