Medlemskap i Stockholms universitets studentkår

Välkommen till studentkåren, och tack för att du stödjer ett aktivt studentinflytande och ett levande campus! 

************************************************************************************** 

NY STUDENT OCH PROBLEM ATT REGISTRERA MEDLEMSKAP?

Ett brev har gått ut per post med inloggningsuppgifter och betalningsavi till alla nyantagna studenter. Inloggningsuppgifterna hittar du i den grå rutan uppe till vänster på avin. När du loggar in kontrollera att din mejladress och bostadsadress stämmer (för att du ska få ditt aktiveringsmejl).

Om du inte har fått postutskicket - besök vår expedition i Studenthuset.

**************************************************************************************

Betala medlemskap för höstterminen 2014

Nu har medlemskapet för höstterminen 2014 öppnat, men kortproduktionen börjar först i samband med terminsstarten. Det är också först vid terminsstart du kan få tillgång till ditt digitala Campuskort. Läs mer om Campuskortet och dina studentrabatter.

Registrering i Ladok

Det är viktigt att ditt personnummer som finns registrerad i Ladok (universitetets system som du kan logga in och kolla på "Mitt universitet") stämmer överens med uppgifterna i vårt medlemssystem, för att du ska verifieras som universitetsstudent.

SL- och SJ-rabatt

Medlemmar i studentkåren som läser minst 22,5 hp under en termin har möjlighet att resa med studentrabatt hos SL och SJ. Du som är berättigad till studentrabatt får en SL- och en SJ-logga på ditt Campuskort. Tyvärr tillåter SL inte längre temporära intyg i väntan på att du ska få ditt kort.

Tänk på! Medlemskap som inte verifieras genom registrering vid Stockholms universitet går automatiskt över till att bli stödmedlemskap. Som stödmedlem får du inte tillgång till våra medlemsförmåner.

Bli medlem

Läs våra medlemsvillkor.

Medlemskap - endast 100 kronor per termin 

Vårt medlemskort heter Campuskortet och du kan välja om du vill få det hemskickat eller ladda ner Campuskortets app (eller både och).

Vi erbjuder:

Trygghet 

  • Vi har studiebevakare som arbetar med studentinflytande vid varje fakultet. De utbildar och stöttar studentråden.
  • Våra studentombud hjälper dig om du hamnar i konflikt med universitetet, det kan gälla till exempel examination eller kursplaner. Studentombuden kan allt om dina studenträttigheter.
  • För doktorander har vi ett särskilt doktorandstöd.

Gemenskap

  • Gå med i någon av våra 40-tal kårföreningar.
  • Engagera dig i något av våra nätverk, till exempel inom jämlikhet eller studiemiljö och hållbarhet (bli studerandeskyddsombud).
  • Lär känna internationella studenter genom buddyprogrammet.
  • Under terminerna har vi fullt med aktiviteter i vår kalender, med allt från studentpubar till lunchseminarier.

Förmåner

Studentkåren erbjuder trygghet för alla studenter på Stockholms universitet oavsett medlemskap eller inte

Studentkårens viktigaste uppgift är att representera alla studenter gentemot universitetet. Vi bevakar dina intressen i alla beslut som fattas av universitetet eller av politiker. Det kan gälla belysningen i en föreläsningssal, kursutvärderingar eller att du har någonstans att värma din lunch.

Stödmedlemskap för dig som inte studerar vid Stockholms universitet 

Du som inte är student vid Stockholms universitet kan också stödja studentkårens arbete. Kanske du en gång var aktiv i studentkåren, och brinner för studentinflytande? Eller vill du helt enkelt bidra till en god sak och stödja ett aktivt studentinflytande vid Stockholms universitet?

Bli stödmedlem för 100 kronor per termin.

Tänk på! Medlemskap som inte verifieras genom registrering vid Stockholms universitet går automatiskt över till att bli stödmedlemskap. Som stödmedlem får du inte tillgång till våra medlemsförmåner.

För dig som inte vill bli medlem - Studentkortet Classic

Studentkåren erbjuder också en kortbeställningstjänst för det vanliga Studentkortet Classic. Serviceavgiften för kortbeställningen är 50 kronor. Kontakta kårexpeditionen så hjälper de dig. Mejla kx@sus.su.se

 

 

""