Bli medlem i Stockholms universitets studentkår

För endast 100 kronor stödjer du ett aktivt studentinflytande och ett levande campus samt får tillgång till hundratals rabatter och förmåner.

  • Plastkortsproduktionen upphör 29 maj. Sista betalningsdag med kort eller kontant (online och i kx) är 28 maj. Sista betaldag via OCR är 26 maj.
  • Appen går att få fram tills 12 juni.  Sista betalningsdag med kort eller kontant (online och i kx) är 11 juni. Sista betaldag via OCR är 9 juni.

Fullvärdigt medlemskap för studenter vid Stockholms universitet

Det är viktigt att du är registrerad på Stockholms universitet för att vi ska kunna verifiera dig som fullvärdig medlem. Som fullvärdig medlem får du tillgång till Campuskortet. Du kan logga in och se dina registreringar på universitetet via Mitt universitet

Medlemskap som inte verifieras genom registrering vid Stockholms universitet går automatiskt över till att bli stödmedlemskap, läs mer längre ner på sidan. 

Bli medlem

Giltighetstiden för medlemskap och stödmedlemskap VT15 gäller från 2015-01-16 till 2015-09-30. Läs våra medlemsvillkor.

Detta får du som medlem

Trygghet 

  • Vi har studiebevakare som arbetar med studentinflytande vid varje fakultet. De utbildar och stöttar studentråden.
  • Våra studentombud hjälper dig om du hamnar i konflikt med universitetet, det kan gälla till exempel examination eller kursplaner. Studentombuden kan allt om dina studenträttigheter.
  • För doktorander har vi ett särskilt doktorandstöd.

Gemenskap

  • Gå med i någon av våra 40-tal kårföreningar.
  • Engagera dig i något av våra nätverk, till exempel inom jämlikhet eller studiemiljö och hållbarhet (bli studerandeskyddsombud).
  • Lär känna internationella studenter genom vårt Buddyprogram eller Ambassadörsprogram.
  • Under terminerna har vi fullt med aktiviteter i vår kalender, med allt från studentpubar till lunchseminarier.

Förmåner

Studentkåren erbjuder trygghet för alla studenter vid Stockholms universitet

Studentkårens viktigaste uppgift är att representera alla studenter gentemot universitetet oavsett om du är medlem. Vi bevakar dina intressen i alla beslut som fattas av universitetet eller av politiker. Det kan gälla belysningen i en föreläsningssal, kursutvärderingar eller att du har någonstans att värma din lunch.

Stödmedlemskap för dig som inte studerar

Du som inte är student vid Stockholms universitet eller något annat lärosäte kan också stödja studentkårens arbete. Kanske du en gång var aktiv i studentkåren, och brinner för studentinflytande? Eller vill du helt enkelt bidra till en god sak och stödja ett aktivt studentinflytande vid Stockholms universitet?

Som stödmedlem får du inget Studentkort eller Campuskort. Det innebär att vi tyvärr inte kan erbjuda våra medlemsförmåner, men vi tackar varmt för ditt stöd!

Bli stödmedlem för 100 kronor per termin.

För dig som studerar men inte vill bli kårmedlem - Studentkortet Classic

Studentkåren erbjuder alla studenter som inte vill bli kårmedlemmar en kortbeställningstjänst för det vanliga Studentkortet Classic. Serviceavgiften för kortbeställningen är 50 kronor. Kontakta kårexpeditionen så hjälper de dig. Mejla kx@sus.su.se. Med Studentkortet Classic får du inte tillgång till våra medlemsexklusiva förmåner

Giltighetstid för Studentkortet Classic är från 2015-01-16 till 2015-06-30, medan Campuskortet (kårmedlemskapskortet) är giltigt över hela sommaren från 2015-01-16 till 2015-09-30

Observera att Studentkortet Classic har drygt en veckas längre produktionstid än Campuskortet.

Frågor?

Du finner svar på de vanligaste frågorna i vår FAQ. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår kårexpedition i Studenthuset alternativt mejla kx@sus.su.se.

 

""