Ansökan om Aktivitetsbidrag för kårföreningar

OM aktivitetsbidraget

Aktivitetsbidragets syfte är att stödja kårföreningar att genomföra arrangemang. Dock skall bidrag inte utgå då arrangemanget är ekonomiskt självbärande.

Aktiviteter genomförda med aktivitetsbidrag ska bidra till ett levande campus vid Stockholms universitet. Då studentkåren bidrar ekonomiskt ska marknadsföringen av aktiviteten ske i samråd med samordnaren för kårföreningar så att studentkåren har möjlighet att synas.

Aktivitetsbidrag ges endast till evenemang som är öppna för samtliga studenter på Stockholms universitet och inte till föreningsinterna arrangemang. Aktivitetsbidraget får inte användas för att täcka upp utgifter hänförliga till alkoholförsäljning eller täcka upp svinn.
Aktivitetsbidrag beviljas med maximalt 2 000 kr per aktivitet. Dock kan större bidrag beviljas om det finns särskilda skäl.

Så här ansöker du

Fyll i formuläret nedan. Beslut om utbetalning av aktivitetsbidrag fattas av samordnare för kårföreningar. Tänk på att det kan ta upp till tre veckor för SUS att behandla ansökan och ge ett besked. Lämna därför in den i god tid innan planerad aktivitet. När du fått din ansökan godkänd kan du göra utläggen.

Så här redovisar du

Skicka in originalkvitton senast två veckor efter det att aktiviteten har ägt rum. Först när vi fått in era originalkvitton kan SUS betala ut bidraget. Redovisade kvitton ska vara hela, ej innehålla privata inköp och det är inte tillåtet att stryka, ändra eller anteckna på framsidan av kvittot.

Datum *
Datum
Beskrivning av aktiviteten
Uppgifter för utbetalning
Kontoinnehavarens uppgifter
Namn *
Namn
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna administrera aktivitetsbidraget. *