Samordnare för kårföreningar

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker som vill stötta, utbilda och synliggöra kårföreningarna som är knutna till studentkåren under vår- och höstterminen 2019. 

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens arbete med medlems- och föreningsutveckling genom att stötta både nya och existerande kårföreningar i deras verksamhet. Samordnaren för kårföreningar ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar stötta, utbilda och synliggöra kårföreningarna som är knutna till studentkåren. I ditt uppdrag kommer du att:

 • vara kårföreningarnas kontaktperson på studentkåren och erbjuda dem stöd i deras verksamhet

 • synliggöra möjligheten att och underlätta för studenter att starta kårföreningar

 • ha ett stort administrativt ansvar i att boka lokaler åt föreningarna och handlägga ansökningar om ekonomiska bidrag samt ansvara för registreringen av kårföreningar

 • representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet.

Om dig

Du vill medverka till ett studentnära campus präglat av studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet och du bjuder in andra till att vara aktivt medskapande i denna utveckling.

Vi ser gärna att du

 • har erfarenhet av event/reklam/PR

 • har erfarenhet av att driva projekt

 • har erfarenhet av administrativt arbete

 • har erfarenhet av medlemsrekrytering

 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet

 • talar och skriver svenska flytande

Erfarenhet från ideella organisationer och/eller kännedom om kår- och föreningsverksamhet ses som meriterande men är inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas i att leda sig själv och andra. Du får möjlighet att ta dig an dina uppgifter med stort eget ansvar och lösa dem med stöd av dina kollegor. Vårt mål är att din tid tillsammans med oss andra på kåren ska vara rolig, utvecklande och givande.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 8 700 kronor i månaden.

 • Som förtroendevald på halvtid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.

 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget samt två veckor under juli månad.

 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under vår- och höstterminen 2019. Uppdraget pågår från och med den 7 januari 2019 till och med 13 december 2019.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 28 november 2018. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”Samordnare för kårföreningar”. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande samordnare för kårföreningar Elvira Magnusson, karforeningar@sus.su.se eller ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter Andrej Lunusjkin, medlemsaktiviteter@sus.su.se för frågor om uppdraget.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

 

General, Students’ Nobel NightCap 2019

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker general till Students’ Nobel NightCap 2019 med tillträde i januari 2019.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om Students’ Nobel NightCap

Students’ Nobel NightCap (SNNC) är festen efter Nobelbanketten. Ansvaret för evenemanget roterar mellan fyra studentkårer och år 2019 är det Stockholms universitets studentkårs tur!

SNNC är en av de största festligheterna vid Stockholms universitet och brukar gästas av över 1 500 gäster, varav flera är nobelpristagare och andra prominenta gäster. Ungefär 250 studenter arbetar ideellt med att förvandla universitetet inför en fantastisk fest som håller på fram till småtimmarna!

Om uppdraget

Som general för SNNC har du det övergripande ansvaret för genomförandet av festligheterna.

I rollen som general ansvarar du för:

 • planering och uppföljning

 • budgetering och kontakt med finansiärer samt nära kontakt med Nobelstiftelsen

 • marknadsföring

 • rekrytering och arbetsledning av funktionärer

 • koordinering och samordning av övriga aktörer som är involverade i evenemanget.

Om dig

Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning och som tidigare har anordnat stora event. Om du har varit verksam inom en ideell organisation och/eller har erfarenhet av akademiska högtider och studentfestligheter ses det som meriterande.

Du är resultatinriktad och har god organisatorisk förmåga. Du är en effektiv projektledare, en god kommunikatör och en självständig arbetsmyra.

Som person är du ansvarsfull, kommunikativ och initiativtagande. Du är också flexibel, lätt att samarbeta med och du kan anpassa dig efter nya arbetsformer och rutiner. Som ledare är du entusiasmerande och du trivs med ett högt arbetstempo. Du bör även känna till och ha god insyn i studentkårsvärlden.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas i att leda sig själv och andra. Du får möjlighet att ta dig an dina uppgifter med stort eget ansvar och lösa dem med stöd av dina kollegor. Vårt mål är att din tid tillsammans med oss andra på kåren ska vara rolig, utvecklande och givande.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett heltidsuppdrag är 17 400 kronor i månaden.

 • Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

 • Du är ledig fyra veckor från uppdraget under verksamhetsåret.

 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget börjar i januari 2019 med en arvoderingsgrad på 100 procent. Uppdraget fortlöper fram till och med sista januari 2020. Arvoderingen är dock en fingervisning av hur arbetsbördan är upplagd, och du kan komma att behöva förlägga arbetet annorlunda. Vi ser gärna att du har möjlighet att delta på årets SNNC i december.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 30 november. Ansökningar behandlas löpande.

Skicka CV och personligt brev till rekrytering@sus.su.se. Märk din ansökan med ”SNNC-general”. Motivera gärna varför du vill arbeta med detta samt varför just du skulle passa.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande områdesansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter Andrej Lunusjkin på medlemsaktiviteter@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Styrelseledamot till Högskolerestauranger AB

Stockholms universitets studentkår (SUS) är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att studenter vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka sin utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att studenterna ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. SUS är också en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök. Högskolerestauranger AB är ett av företagen som ägs av Stockholms universitets studentkår.

Om Högskolerestauranger AB (HÖRS)

Högskolerestauranger AB en nationell aktör på restaurangmarknaden med särskilt syfte att tillhandahålla god och prisvärd mat för studenter i universitets- och högskolemiljöer. I bolaget ägs av Stockholms univeritets studentkår. HÖRS omsätter ca 150 miljoner

HÖRS söker nu nya ledamöter till sin styrelse.

Arbetsuppgifter

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning, organisation och strategiska arbete. Detta innebär att varje styrelseledamot har ett ansvar att vara insatt i alla frågor gällande den övergripande verksamheten.

Om dig

Som person är du engagerad i att utveckla ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet.

Vi söker dig som har ett studentperspektiv och...

 • är resultatinriktad och har god organisatorisk förmåga

 • är ansvarsfull, flexibel och har lätt att samarbeta

 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet

Meriterade

 • erfarenhet av engagemang i studentkårens verksamhet eller studentorganisationer på campus

 • erfarenhet från tidigare styrelsearbete och / eller relevant arbetslivserfarenhet

 • intresse för och/eller kunskap om HR/personal är meriterande

 • erfarenhet av att driva eget företag

Varaktighet och arvode

Styrelsens ledamöter väljs på ett år till nästföljande årsstämma. Studentkåren kan ta i beaktning ett intresse för ett längre perspektiv, 2-3 år, där du ska kunna behålla studentperspektivet samtidigt som du kan anpassa detta till branschperspektivet. Mötesarvode utgår.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 11 november 2018. Skicka ansökan med meritförteckning och personligt brev till: rekrytering@sus.su.se
Märk din ansökan med ”Högskolerestauranger AB”. Bifogade filer endast i PDF.

Studentkåren välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Frågor om uppdraget besvaras av verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall, Stockholm universitets studentkår, per e-post till rekrytering@sus.su.se

Ämneslärarstudent till Programrådet vid ISD

Programråddet för Ämneslärarstudenter vid Institutionen för Språkdidaktik söker två ämneslärarstudenter. Detta uppdrag vänder sig till dig som läser ämneslärarprogrammet med Institutionen för Språkdidaktik som programansvarig institution

I Programrådet kan du som student direkt påverka din egen utbildning gällande frågor som kurser, kursinnehåll och kursmoment, schemaläggning, kurslitteraturen, och mer! Som representant bidrar du med ett studentperspektiv på de frågor som diskuteras samt att även du kan ta upp akutella synpunkter på programmet.

Möten hålls 3-4 gånger per termin och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor om uppdraget? Hör av dig till studiebevakare.larare@sus.su.se.

Projektledare för kårvalet

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill ta det övergripande ansvaret för att kårvalet 2019 genomförs på ett korrekt sätt och med ett högt valdeltagande.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att koordinera och samordna kårvalet. Vid genomförandet av detta ansvarar du för marknadsföring, aktivitetsplanering, samordning av kårvolontärer och budgetplanering. Inom ramen av detta förtroendeuppdrag kommer du arbeta nära valnämndsordförande för kårvalet 2019.

Om dig

Du vill medverka till ett studentnära campus präglat av studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet och du bjuder in andra till att vara aktivt medskapande i denna utveckling.

Vi ser gärna att du

 • är resultatinriktad och har god organisatorisk förmåga

 • har erfarenhet av projektledning

 • är en god kommunikatör och effektiv projektledare som klarar av att arbeta självständigt

 • är flexibel, lätt att samarbeta med och har förmåga att anpassa dig efter nya arbetsformer och rutiner

 • talar och skriver svenska flytande

 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet.

Erfarenhet från ideella organisationer och/eller kännedom om kår- och föreningsverksamhet ses som meriterande men är inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas i att leda sig själv och andra. Du får möjlighet att ta dig an dina uppgifter med stort eget ansvar och lösa dem med stöd av dina kollegor. Vårt mål är att din tid tillsammans med oss andra på kåren ska vara rolig, utvecklande och givande.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 8 700 kronor i månaden.

 • Som förtroendevald på halvtid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.

 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under vårterminen 2019. Uppdraget pågår från och med den 7 januari 2019 till och med preliminärt den 10 maj 2019. Du är arvoderad förtroendevald på 50 % för perioden, med undantag för två arbetsveckor under kårvalsperioden, då arvoderingen är 100 procent. Sista veckan under perioden avsätts för projektuppföljning och avslut.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 25 november 2018. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”Projektledare för kårvalet”. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter, Andrej Lunusjkin på medlemsaktiviteter@sus.su.se, för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Nominering av student-/doktorandrepresentant vid prövning om tillstånd att utfärda examen

SFS söker nu student-/doktorandrepresentanter som bedömare till kommande prövningar om tillstånd att utfärda examen till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ prövar ansökningar om tillstånd att utfärda examen. Prövningarna görs utifrån föreskrifter i högskolelag och högskoleförordning.

För uppdraget att pröva ansökningar anlitar UKÄ bedömare med kompetens inom aktuella områden. De som ingår i en bedömargrupp är vanligtvis ämnesexperter, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare.

Uppdraget

Syftet med prövningarna av ansökningar om tillstånd att utfärda examen är att granska och bedöma om den planerade utbildningen har förutsättningar att uppnå kraven i högskoleförordningen och högskolelagen.

Mer detaljer om förutsättningar och principer för UKÄ:s examenstillståndsprövningar se länken. http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand.html

Dessa föranmälningar har inkommit inför hösten 2018:

 1. Ansökan om tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorexamen

 2. Ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom företagsekonomi. Högskolan i Gävle.

 3. Ansökan om tillstånd att utfärda högskoleexamen inom teologi. Skandinavisk teologisk högskola (enskild utbildningsanordnare).

 4. Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 7–9 samt inriktning mot gymnasiet. Södertörns högskola.

 5. Ansökan om tillstånd att utfärda civilekonomexamen. Mittuniversitetet.

Bedömaruppdraget vid en prövning innefattar en mötesdag och en intervjudag. Tillkommer gör inläsning av ansökan och medverkan vid formuleringen av bedömningar i yttrandet.

UKÄ betalar arvode och står för resekostnader, logi och gemensamma luncher. Uppdragen påbörjas under hösten och avslutas som senast i juni 2019.

Vad vi söker

De nominerade ska ha relevant kompetens för bedömning av området för utbildningen. UKÄ söker en student/doktorand som är eller nyligen har varit student inom det sakområde som prövas eller inom närliggande sakområde. Erfarenhet av arbete med frågor som rör utbildningsmiljö och studentinflytande är meriterande.

Nominering

Skicka din ansökan till studrep@sfs.se senast 9 oktober 2018.

För sökande från en av SFS medlemskårer ska ansökan innehålla:

 • Nominering från en studentkår, medlem i en av SFS medlemskårer eller styrelseledamot i SFS,

  För att bli nominerad av Stockholms universitets studentkår, vänligen skicka CV och ett kort personligt brev till politisksekreterare@sus.su.se.

 • Om nomineringen kommer från medlemskår eller styrelseledamot ska nomineringen även innehålla kontaktuppgifter till ansvarig i den nominerande studentkårens presidium eller till nominerande styrelseledamot,

 • En presentation av nominerad person i form av ett personligt brev med en motivering till varför personen är intresserad av uppdraget,

 • Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver de formella meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra för sammanhanget relevanta meriter,

 

Om din studentkår inte är medlem i SFS krävs det att du är nominerad av en studentkår eller en styrelseledamot i SFS. Studentkåren som nominerar behöver inte vara medlem i SFS. Övriga krav på ansökan är samma som ovan.

 

Tveka inte att kontakta studrep@sfs.se om du har frågor om uppdraget.

Ämneslärarrepresentant i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för språkdidaktik

Detta uppdrag vänder sig till dig som läser ämneslärarprogrammet med Institutionen för Språkdidaktik som programansvarig institution

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor om uppdraget? Hör av dig till studiebevakare.larare@sus.su.se.

Doktorandrepresentant - Säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutveckling

Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS) arbetsgrupp för säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutveckling söker doktorandrepresentanter

För att utveckla kvalitetssäkringssystemet och förbereda Stockholms universitet för framtida utvärderingar har rektor inrättat en beredning, Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS). REBUS har i uppdrag att kartlägga och, i samarbete med vetenskapsområdena, utveckla universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning.

Denna beredning tillsätter nu en arbetsgrupp för säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutvecklig. I denna grupp ska studentkåren utse en studentrepresentant och en doktorandrepresentant.

Arbetsgruppen ses högst en gång i månaden.

Är du intresserad av att sitta som doktorandrepresentant? Kontakta doktorandombud Sara Elg på sara.elg@sus.su.se

Språkcaféledare

Är du vår nya Språkcaféledare? Just nu söker vi flera studenter som tillsammans med SUS vill driva vårt Språkcafé på svenska. Uppdraget går ut på att fika, ha trevligt och leda samtal på svenska.

Språkcafét är en mötesplats för både blivande och nuvarande studenter som vill prata svenska i en avslappnad miljö oavsett kunskapsnivå, äta gott fika och skaffa nya vänner! Vi träffas på onsdagar jämna veckor mellan 16.00 och 17.30 för att lära känna varandra över en kopp kaffe eller två.

Språkcafét har funnits sedan hösten 2015 men drivs nu i kårens regi. Syftet är att skapa en mötesplats för studenter här på SU och presumtiva studenter som vill träffas och prata svenska i en avslappnad miljö. SUS jobbar för att SU ska vara ett inkluderande universitet och vill ligga i framkant i arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Är du intresserad? Kontakta Sofie Larsson på likavillkor@sus.su.se

Kika dessutom in på vår facebooksida för mer information 

Stockholms universitets hörandeförsamling

Ny rektor till Stockholms universitet kommer väljas om ungefär ett år – och redan nu har processen satts igång för att utse denna. Studenter har rätten att vara involverade i detta beslut, vilket sker via representationsplatser I SU:s hörandeförsamling.

Stockholms universitets studentkår har möjligheten att utse 12 ordinarie representanter och 6 ersättare, och dessa ska fördelas jämnt mellan studienivåer. Detta betyder att det finns plats för:

 • fyra studenter på grundnivå, med två ersättare
 • fyra studenter på avancerad nivå, med två ersättare
 • fyra studenter på forskar/doktorandnivå, med två ersättare

Är du intresserad av att delta?

Kontakta presidiet@sus.su.se och skicka med vad du studerar och på vilken nivå, din email samt hur lång tid du har kvar på utbildningen.

Vill du veta mer?

Nedan finner du länkar med information från Stockholms universitet.

 

 

 

Representant i institutionsstyrelsen vid institutionen för SlaBaFiNeTy

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor samt friformulerad intresseanmälan hänvisas till studiebevakare.humfak@sus.su.se.

Representant i Biologiska sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Biologiska sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid de kemiska institutionerna. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid sektionen, du tar del av aktuell information inom sektionen och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Kemiska Sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Kemiska sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid de kemiska institutionerna. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid sektionen, du tar del av aktuell information inom sektionen och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant för Geo- och miljövetenskap i Stipendieberedningen

Som Geo- och miljövetenskapliga sektionens studentrepresentant i Stipendieberedningen representerar du studentperspektivet vid granskning av ansökningar till donationsstipendierna, Liljevalch Jr:s resestipendium och Bendixsons stipendier åt docenter. Under din mandatperiod lär du dig mer om dessa stipendier och om hur man resonerar kring vilka sökande som tilldelas stipendier. Inga förkunskaper krävs. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Geo- och Miljövetenskapliga Lärarförslagsnämnden

Som representant i Geo- och Miljövetenskapliga Lärarförslagsnämnden representerar du studentperspektivet vid anställning av lärare till institutionerna INGIGV och ACES. Du påverkar vilka lärare som anställs och du får värdefulla erfarenheter av rekryteringsprocesser som förbereder dig inför ditt eget arbetssökande, i synnerhet om du funderar på att söka tjänster inom universitetet. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: varierande beroende på antalet tjänster och sökande.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Geo- och Miljövetenskapliga sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Geo- och Miljövetenskapliga sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid institutionerna ING, IGV och ACES. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid Sektionen för geo- och miljövetenskaper, du får ta del av relevanta nyheter för din studiesituation och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.