Kårexpeditionsadministratör

Vi söker medarbetare för uppdrag som förtroendevald kårexpeditionsadministratör (50 %) till kårexpeditionen.

 Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Kårexpeditionens huvuduppdrag är att lämna utmärkt service och stöd till svenska och utländska studenter i frågor om studentlivet vid Stockholms universitet och medlemskapet i kåren. I uppdraget som kårexpeditionsadministratör är du tillsammans med expeditionens övriga medarbetare en del av kårens ansikte utåt.

Uppdraget som kårexpeditionsadministratör innebär ett administrativt ansvar kopplat till ekonomisk redovisning, hantering av medlemssystem, schemaläggning, utbildning inom kårexpeditionsenheten, medlemsservice samt rutinöversikt och utveckling tillsammans med kårexpeditionsansvarig. Du avlastar och arbetsleds av kårexpeditionsansvarig.

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du:

 • har erfarenhet av uppdrag inom studentkåren och arbetsuppgifter inom kårexpeditionen

 • har erfarenhet från servicerelaterat arbete 

 • har erfarenhet av administrativt arbete, hantering av medlemsystem, god datavana och kunskaper i Microsoft Excel

 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet

 • talar och skriver svenska flytande.

 • erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

 

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 8 600 kronor i månaden.

 • Extra timersättning om 122 kr/h utgår då uppdraget och enheten periodvis, särskilt kring terminsstart, har hög arbetsbelastning.

 • Som förtroendevald förväntas du lägga i genomsnitt 18,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.

 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.

 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

 

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under vårterminen 2019. Uppdraget pågår från och med 15 februari 2019 till och med 30 juni 2019 med möjlighet till förlängning.

 

Så här söker du

Sista ansökningsdag är den 3 februari. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”KX-administratör”.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande kårexpeditionsadministratör Adam Snygg och Medlemsansvarig Johan Jaudat med frågor angående uppdraget. Du når dem på kx.admin@sus.su.se och johan.jaudat@sus.su.se

 

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

SFS studentrepresentanter Januari 2019

Nedan följer de uppdrag som finns att söka via Sveriges förenade studentkårer just nu. Som medlem i Stockholms universitets studentkår har du möjlighet att nominera dig själv till ett av representationsuppdragen.

Vilka är SFS?

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag ett femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon studenter. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.

SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

Nuvarande utlysningar

Övriga länkar

Länk till studentrepresentantssidan

Länk till alla nuvarande studentrepresentantsuppdrag
Vid frågor, tveka inte att höra av er till studrep@sfs.se för mer information.

Ämneslärarstudent till Programrådet vid ISD

Programråddet för Ämneslärarstudenter vid Institutionen för Språkdidaktik söker två ämneslärarstudenter. Detta uppdrag vänder sig till dig som läser ämneslärarprogrammet med Institutionen för Språkdidaktik som programansvarig institution

I Programrådet kan du som student direkt påverka din egen utbildning gällande frågor som kurser, kursinnehåll och kursmoment, schemaläggning, kurslitteraturen, och mer! Som representant bidrar du med ett studentperspektiv på de frågor som diskuteras samt att även du kan ta upp akutella synpunkter på programmet.

Möten hålls 3-4 gånger per termin och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor om uppdraget? Hör av dig till studiebevakare.larare@sus.su.se.

Nominering av student-/doktorandrepresentant vid prövning om tillstånd att utfärda examen

SFS söker nu student-/doktorandrepresentanter som bedömare till kommande prövningar om tillstånd att utfärda examen till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ prövar ansökningar om tillstånd att utfärda examen. Prövningarna görs utifrån föreskrifter i högskolelag och högskoleförordning.

För uppdraget att pröva ansökningar anlitar UKÄ bedömare med kompetens inom aktuella områden. De som ingår i en bedömargrupp är vanligtvis ämnesexperter, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare.

Uppdraget

Syftet med prövningarna av ansökningar om tillstånd att utfärda examen är att granska och bedöma om den planerade utbildningen har förutsättningar att uppnå kraven i högskoleförordningen och högskolelagen.

Mer detaljer om förutsättningar och principer för UKÄ:s examenstillståndsprövningar se länken. http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand.html

Dessa föranmälningar har inkommit inför hösten 2018:

 1. Ansökan om tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorexamen

 2. Ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom företagsekonomi. Högskolan i Gävle.

 3. Ansökan om tillstånd att utfärda högskoleexamen inom teologi. Skandinavisk teologisk högskola (enskild utbildningsanordnare).

 4. Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 7–9 samt inriktning mot gymnasiet. Södertörns högskola.

 5. Ansökan om tillstånd att utfärda civilekonomexamen. Mittuniversitetet.

Bedömaruppdraget vid en prövning innefattar en mötesdag och en intervjudag. Tillkommer gör inläsning av ansökan och medverkan vid formuleringen av bedömningar i yttrandet.

UKÄ betalar arvode och står för resekostnader, logi och gemensamma luncher. Uppdragen påbörjas under hösten och avslutas som senast i juni 2019.

Vad vi söker

De nominerade ska ha relevant kompetens för bedömning av området för utbildningen. UKÄ söker en student/doktorand som är eller nyligen har varit student inom det sakområde som prövas eller inom närliggande sakområde. Erfarenhet av arbete med frågor som rör utbildningsmiljö och studentinflytande är meriterande.

Nominering

Skicka din ansökan till studrep@sfs.se senast 9 oktober 2018.

För sökande från en av SFS medlemskårer ska ansökan innehålla:

 • Nominering från en studentkår, medlem i en av SFS medlemskårer eller styrelseledamot i SFS,

  För att bli nominerad av Stockholms universitets studentkår, vänligen skicka CV och ett kort personligt brev till politisksekreterare@sus.su.se.

 • Om nomineringen kommer från medlemskår eller styrelseledamot ska nomineringen även innehålla kontaktuppgifter till ansvarig i den nominerande studentkårens presidium eller till nominerande styrelseledamot,

 • En presentation av nominerad person i form av ett personligt brev med en motivering till varför personen är intresserad av uppdraget,

 • Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver de formella meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra för sammanhanget relevanta meriter,

 

Om din studentkår inte är medlem i SFS krävs det att du är nominerad av en studentkår eller en styrelseledamot i SFS. Studentkåren som nominerar behöver inte vara medlem i SFS. Övriga krav på ansökan är samma som ovan.

 

Tveka inte att kontakta studrep@sfs.se om du har frågor om uppdraget.

Ämneslärarrepresentant i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för språkdidaktik

Detta uppdrag vänder sig till dig som läser ämneslärarprogrammet med Institutionen för Språkdidaktik som programansvarig institution

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor om uppdraget? Hör av dig till studiebevakare.larare@sus.su.se.

Doktorandrepresentant - Säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutveckling

Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS) arbetsgrupp för säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutveckling söker doktorandrepresentanter

För att utveckla kvalitetssäkringssystemet och förbereda Stockholms universitet för framtida utvärderingar har rektor inrättat en beredning, Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS). REBUS har i uppdrag att kartlägga och, i samarbete med vetenskapsområdena, utveckla universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning.

Denna beredning tillsätter nu en arbetsgrupp för säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutvecklig. I denna grupp ska studentkåren utse en studentrepresentant och en doktorandrepresentant.

Arbetsgruppen ses högst en gång i månaden.

Är du intresserad av att sitta som doktorandrepresentant? Kontakta doktorandombud Sara Elg på sara.elg@sus.su.se

Språkcaféledare

Är du vår nya Språkcaféledare? Just nu söker vi flera studenter som tillsammans med SUS vill driva vårt Språkcafé på svenska. Uppdraget går ut på att fika, ha trevligt och leda samtal på svenska.

Språkcafét är en mötesplats för både blivande och nuvarande studenter som vill prata svenska i en avslappnad miljö oavsett kunskapsnivå, äta gott fika och skaffa nya vänner! Vi träffas på onsdagar jämna veckor mellan 16.00 och 17.30 för att lära känna varandra över en kopp kaffe eller två.

Språkcafét har funnits sedan hösten 2015 men drivs nu i kårens regi. Syftet är att skapa en mötesplats för studenter här på SU och presumtiva studenter som vill träffas och prata svenska i en avslappnad miljö. SUS jobbar för att SU ska vara ett inkluderande universitet och vill ligga i framkant i arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Är du intresserad? Kontakta Sofie Larsson på likavillkor@sus.su.se

Kika dessutom in på vår facebooksida för mer information 

Representant i institutionsstyrelsen vid institutionen för SlaBaFiNeTy

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor samt friformulerad intresseanmälan hänvisas till studiebevakare.humfak@sus.su.se.

Representant för kemi i Stipendieberedningen

Som Kemiska sektionens studeranderepresentant i Stipendieberedningen representerar du studerandeperspektivet vid granskning av ansökningar till donationsstipendierna, Liljevalch Jr:s resestipendium och Bendixsons stipendier åt docenter. Under din mandatperiod lär du dig mer om dessa stipendier och om hur en resonerar kring vilka sökande som tilldelas stipendier. Inga förkunskaper krävs. 

Mandatperiod: till slutet av 2019.
Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.