Ledningssekreterare (100%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill ansvara för stöd till studentkårens ledning under vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att är att stötta presidiet och kårens kansli med god framförhållning samt att bidra med ordning och reda i lednings- och kanslirelaterade frågor. Du ansvarar för att upprätthålla en god internservice och bedriva kårens administrativa politiska arbete i kårstyrelsen och kårfullmäktige.

I ditt uppdrag kommer du bland annat att:

·       ta fram handlingar till kårstyrelsemöten och kårfullmäktigesammanträden tillsammans med presidiet

·       föra protokoll vid kårstyrelsemöten och kårfullmäktigesammanträden samt ansvara för arkiveringen av dessa

·       sköta praktiska detaljer kring kårstyrelsemöten och kårfullmäktigesammanträden

·       föra protokoll vid interna och externa möten, t.ex. möten med verksamhetsledningen

·       ansvara för handläggning och distribuering av presidiebeslut och intyg för förtroendevalda

·       ansvara för att studentkårens styrdokument hålls uppdaterade och tillgängliga på hemsidan och på servern

·       representera i förekommande fall studentkåren i universitetsorgan

·       hantera och utveckla kontorsadministrativa uppgifter och rutiner

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

·       har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

·       har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

·       har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

·       förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

·       talar och skriver svenska flytande.

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

·       Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden.

·       Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

·       Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

·       Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 januari 2020 till och med den 16 juli 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 10 november 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se


Märk din ansökan med ”Ledningssekreterare”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta Sofia Holmdahl, vice ordförande, v.ordforande@sus.su.se eller Camilla Sjölund Lundevall, verksamhetschef, camilla.lundevall@sus.su.se för frågor om uppdraget.

 

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Samordnare för internationella studenter (50%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill erbjuda internationella studenter vid Stockholms universitet en givande och rolig studietid genom sociala aktiviteter och mentorsprogram under vårterminen 2020. Vi söker nu två internationella samordnare.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens evenemang och medlemsaktiviteter, genom utåtriktad verksamhet. Som internationell samordnare ansvarar du för att i linje med vår vision och våra målsättningar planera, synliggöra och genomföra studentkårens aktiviteter riktade till internationella studenter.

I ditt uppdrag kommer du bland annat att:

·       delta i planering, synliggörande, genomförande och uppföljning av aktiviteter för internationella studenter

·       ansvara för att skapa och underhålla plattformar där internationella och lokala studenter kan engagera sig i studentkåren, tillsammans med de andra internationella samordnarna

·       ansvara för att hålla internationella studenter informerade om vad som händer på studentkåren och i Stockholms studentliv, t.ex. genom det engelska veckobrevet och SUS engelska Facebooksida.

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

·       har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

·       har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

·       har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

·       förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

·       talar och skriver svenska flytande

 

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

·       Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 9100 kronor i månaden.

·       Som förtroendevald på halvtid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.

·       Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

·       Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 6 januari 2020  till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 10 november 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se


Märk din ansökan med ”Samordnare för internationella studenter”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande samordnare för internationella studenter, Philipp Mack, på international.2@sus.su.se eller Ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter, Elvira Magnusson, på medlemsaktiviteter@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkarSamordnare för kårföreningar (50%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill stötta, utbilda och synliggöra kårföreningarna som är knutna till studentkåren under vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens evenemang och medlemsaktiviteter, genom utåtriktad verksamhet. Samordnaren för kårföreningar ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar stötta, utbilda och synliggöra kårföreningarna som är knutna till studentkåren.

I ditt uppdrag kommer du bland annat att:

·       vara kårföreningarnas kontaktperson på studentkåren och erbjuda dem stöd i sin verksamhet

·       synliggöra möjligheten att och underlätta för studenter att starta kårföreningar

·       ha ett stort administrativt ansvar i att boka lokaler åt föreningarna och handlägga ansökningar om ekonomiska bidrag samt ansvara för registreringen av kårföreningar

·       representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet.

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

·       har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

·       har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

·       har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

·       förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

·       talar och skriver svenska flytande.

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

·       Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 9100 kronor i månaden.

·       Som förtroendevald på halvtid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.

·       Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

·       Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 6 januari 2020 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 10 november 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”Samordnare för kårföreningar”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande samordnare för kårföreningar, Emma Aho, på karforeningar@sus.su.se eller Ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter, Elvira Magnusson, på medlemsaktiviteter@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Styrelseledamöter till Campusbutiken AB

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök. Campusbutiken AB är ett av företagen som ägs av Stockholms universitets studentkår.

Om Campusbutiken AB

Campusbutiken AB administrerar en andrahandsmarknad för litteratur till kurser vid Stockholms universitet med studentvänliga priser. Bolaget genomgår en period av strategisk utveckling och som ledamot kommer du att vara med och forma bolagets framtid. Campusbutiken AB söker nu nya ledamöter till sin styrelse.


Arbetsuppgifter

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning, organisation och strategiska arbete. Detta innebär att varje styrelseledamot har ett ansvar att vara insatt i alla frågor gällande den övergripande verksamheten. Campusbutiken AB är ett mindre bolag och styrelsens arbete innefattar även relativt operativa frågor. Engagemanget som styrelseledamot ger därför också goda erfarenheter i operativ drift av företag.


Om dig

Som person är du engagerad i att utveckla ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet.

Vi söker dig som har ett tydligt studentperspektiv och ett intresse för detaljhandeln och  

 • är resultatinriktad och har god organisatorisk förmåga

 • är ansvarsfull, flexibel och har lätt att samarbeta

 • har erfarenhet av praktiskt arbete i föreningsstyrelser

 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet

Meriterade är att du har

·     erfarenhet av engagemang i studentkårens verksamhet eller studentorganisationer på campus 

·     erfarenheter från tidigare styrelsearbete och/eller relevant arbetslivserfarenhet

·     intresse för och/eller kunskaper i marknadsföring och företagsekonomi  

·     erfarenhet av att företagande

Varaktighet och arvode

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mötesarvode utgår

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2019. Skicka ansökan med meritförteckning och personligt brev till: rekrytering@sus.su.se
Märk din ansökan med ”Campusbutiken AB”. Bifogade filer endast i PDF.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.

Kontaktpersoner

Frågor om uppdraget besvaras av verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall, Stockholms universitets studentkår, per e-post till rekrytering@sus.su.se

Studentkåren välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

 

Styreleledamot till AB Frescatihallen

Stockholms universitets studentkår (SUS) är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att studenter vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka sin utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att studenterna ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. SUS är också en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök. AB Frescatihallen är ett av företagen som ägs av Stockholms universitets studentkår.

Om AB Frescatihallen (ABF)

ABF erbjuder ytor för olika bollspel, badminton, tennis, bordtennis, minitennis, gruppträning mm. Den huvudsakliga målgruppen är studenter och anställda vid Stockholms universitet, men verksamheten och lokalerna kan även nyttjas av allmänheten, företag och föreningar.

Som ledamot kommer du att vara med och forma bolagets framtid. ABF söker nu nya ledamöter till sin styrelse.

Arbetsuppgifter

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning, organisation och strategiska arbete. Detta innebär att varje styrelseledamot har ett ansvar att vara insatt i alla frågor gällande den övergripande verksamheten. AB Frescatihallen är ett mindre bolag och styrelsens arbete innefattar även relativt operativa frågor. Engagemanget som styrelseledamot ger därför också goda erfarenheter i operativ drift av företag.

Om dig

Som person är du engagerad i att utveckla ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet.

Vi söker dig som har ett tydligt studentperspektiv och...

 • är resultatinriktad och har god organisatorisk förmåga

 • är ansvarsfull, flexibel och lätt att samarbeta

 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet

Meriterade

 • erfarenhet av engagemang i studentkårens verksamhet eller studentorganisationer på campus

 • erfarenheter från tidigare styrelsearbete och / eller relevant arbetslivserfarenhet

 • intresse för och/eller kunskaper i företagsekonomi, affärsutveckling och/eller juridik

 • erfarenhet av att driva eget företag

 • idrottslig verksamhet

Varaktighet och arvode

Styrelsens ledamöter väljs på två år. Mötesarvode utgår.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 17 oktober 2019. Skicka ansökan med meritförteckning och personligt brev till: rekrytering@sus.su.se
Märk din ansökan med ”ABF ”. Bifogade filer endast i PDF.

Studentkåren välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.

Kontaktpersoner

Frågor om uppdraget besvaras av verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall, Stockholm universitets studentkår, per e-post till rekrytering@sus.su.se

Politisk sekreterare (100 %)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentkårens centrala påverkansarbete under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att stötta presidiet/kårledningen i områdesövergripande påverkansfrågor. Du ansvarar för att i linje med vår vision och våra målsättningar omvärldsbevaka och ta fram underlag i för studentkåren relevanta frågor.

I ditt uppdrag kommer du bland annat att:

· vara berörda studentrepresentanter behjälplig med underlag inför sammanträden på central nivå

· ingå i studentkårens ledning och i samråd med presidiet bereda underlag av utbildningspolitisk karaktär, remissvar och liknande

· i samråd med presidiet föra löpande kontakt med för studentkåren relevanta samarbetsorgan såsom exempelvis Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

· har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

· har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

· har lätt att uttrycka dig i tal och skrift

· talar och skriver svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.

Praktiskt rörande uppdraget

· Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden.

· Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

· Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

· Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med snarast till och med 16 juli 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”Politisk sekreterare”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta ordförande Martina Cederlid, ordforande@sus.su.se eller Verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall, camilla.lundevall@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Studentrepresentanter till SFS i myndighetsorgan och andra organisationer

SFS söker nu studenter till en rad olika representationsuppdrag till grupper inom olika myndigheter och andra organisationer!

Mer information hittar ni på följande länk:
https://www.sfs.se/studentrepresentanter

Vill du bli nominerad av Stockholms universitets studentkår, inkom med personligt brev och CV till politisksekreterare@sus.su.se

Sista ansökningsdagen för samtliga representationsuppdrag är 2019-07-07

Associationen Student's Nobel Nightcap sekreterare

ASNNC söker ny sekreterare! 

Associationen Students’ Nobel Nightcap (ASNNC) är samarbetsorganet för de fyra studentkårer i Stockholm som organiserar Nobel-efterfesten.

Arbetsbeskrivning sekreterare

Sekreterare i ASNNC åtar sig följande uppgifter:

 • Att producera handlingar och kalla till möten

 • Att föra protokoll under möten, och sedan sammanställa protokoll och handlingar

 • Ansvara för föreningens e-post och post

 • Ansvara för föreningens dokument och dess arkivering

Sekreteraren ingår i ASNNC:s presidium och har därigenom även ansvar för att, i samarbete med övriga i presidiet, föra ASNNC:s verksamhet framåt.  

Sekreterare i ASNNC bör vara student (eller nyligen ha varit student) vid ett av de fyra lärosätena som anordnar SNNC (KI, HHS, KTH, SU). Sekreterare bör även ha egen erfarenhet av att på något sätt ha arbetat med SNNC och/eller ha erfarenhet av att ha arbetat inom någon av lärosätenas kårer.

Tillträde sker senast augusti 2019. De fyra kårerna har nomineringsrätt. Vid frågor går det bra att kontakta ASNNC på presidiet.asnnc@gmail.com

Studeranderepresentant i Naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning

Naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning (GB) söker nya studeranderepresentanter, både studenter och en doktorand, som vill delta i GB:s möten under hösten. GB träffas cirka tre gånger per termin och diskuterar frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå, såsom alla fakultetens kursplaner. Här läggs grunden till många viktiga beslut som rör oss studenter.

Det finns även en ledig plats i grundutbildningsberedningens arbetsutskott (GB-AU).

Är du intresserad? Hör av dig så snart som möjligt till studiebevakaren för Naturvetenskapliga fakulteten på studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Uppdrag inom Stockholms studentkårers centralorganisation (SCCO)

SSCO utlyser lediga förtroendeposter

Stockholms universitets studentkår (SUS) är medlemskår i SSCO som nu söker nya förtroendevalda studenter. Just nu söker vi styrelsesuppleanter samt medlemmar till valberedningen.

SSCO är ett perfekt forum för dig som vill utveckla Stockholm som studentstad och bedriva viktiga frågor som berör studenter både regionalt och nationellt.

Är du medlem i Stockholms universitets studentkår är det fri nomineringsrätt! Deadline för nomineringar är den 30 september och du skickar in nomineringarna till val@ssco.se. Vill du även bli nominerad av SUS kan du kontakta vår politisk sekreterare på politisksekreterare@sus.su.se

Ämneslärarstudent till Programrådet vid ISD

Programråddet för Ämneslärarstudenter vid Institutionen för Språkdidaktik söker två ämneslärarstudenter. Detta uppdrag vänder sig till dig som läser ämneslärarprogrammet med Institutionen för Språkdidaktik som programansvarig institution

I Programrådet kan du som student direkt påverka din egen utbildning gällande frågor som kurser, kursinnehåll och kursmoment, schemaläggning, kurslitteraturen, och mer! Som representant bidrar du med ett studentperspektiv på de frågor som diskuteras samt att även du kan ta upp akutella synpunkter på programmet.

Möten hålls 3-4 gånger per termin och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor om uppdraget? Hör av dig till studiebevakare.larare@sus.su.se.

Nominering av student-/doktorandrepresentant vid prövning om tillstånd att utfärda examen

SFS söker nu student-/doktorandrepresentanter som bedömare till kommande prövningar om tillstånd att utfärda examen till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ prövar ansökningar om tillstånd att utfärda examen. Prövningarna görs utifrån föreskrifter i högskolelag och högskoleförordning.

För uppdraget att pröva ansökningar anlitar UKÄ bedömare med kompetens inom aktuella områden. De som ingår i en bedömargrupp är vanligtvis ämnesexperter, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare.

Uppdraget

Syftet med prövningarna av ansökningar om tillstånd att utfärda examen är att granska och bedöma om den planerade utbildningen har förutsättningar att uppnå kraven i högskoleförordningen och högskolelagen.

Mer detaljer om förutsättningar och principer för UKÄ:s examenstillståndsprövningar se länken. http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand.html

Dessa föranmälningar har inkommit inför hösten 2018:

 1. Ansökan om tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorexamen

 2. Ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom företagsekonomi. Högskolan i Gävle.

 3. Ansökan om tillstånd att utfärda högskoleexamen inom teologi. Skandinavisk teologisk högskola (enskild utbildningsanordnare).

 4. Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 7–9 samt inriktning mot gymnasiet. Södertörns högskola.

 5. Ansökan om tillstånd att utfärda civilekonomexamen. Mittuniversitetet.

Bedömaruppdraget vid en prövning innefattar en mötesdag och en intervjudag. Tillkommer gör inläsning av ansökan och medverkan vid formuleringen av bedömningar i yttrandet.

UKÄ betalar arvode och står för resekostnader, logi och gemensamma luncher. Uppdragen påbörjas under hösten och avslutas som senast i juni 2019.

Vad vi söker

De nominerade ska ha relevant kompetens för bedömning av området för utbildningen. UKÄ söker en student/doktorand som är eller nyligen har varit student inom det sakområde som prövas eller inom närliggande sakområde. Erfarenhet av arbete med frågor som rör utbildningsmiljö och studentinflytande är meriterande.

Nominering

Skicka din ansökan till studrep@sfs.se senast 9 oktober 2018.

För sökande från en av SFS medlemskårer ska ansökan innehålla:

 • Nominering från en studentkår, medlem i en av SFS medlemskårer eller styrelseledamot i SFS,

  För att bli nominerad av Stockholms universitets studentkår, vänligen skicka CV och ett kort personligt brev till politisksekreterare@sus.su.se.

 • Om nomineringen kommer från medlemskår eller styrelseledamot ska nomineringen även innehålla kontaktuppgifter till ansvarig i den nominerande studentkårens presidium eller till nominerande styrelseledamot,

 • En presentation av nominerad person i form av ett personligt brev med en motivering till varför personen är intresserad av uppdraget,

 • Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver de formella meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra för sammanhanget relevanta meriter,

 

Om din studentkår inte är medlem i SFS krävs det att du är nominerad av en studentkår eller en styrelseledamot i SFS. Studentkåren som nominerar behöver inte vara medlem i SFS. Övriga krav på ansökan är samma som ovan.

 

Tveka inte att kontakta studrep@sfs.se om du har frågor om uppdraget.

Ämneslärarrepresentant i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för språkdidaktik

Detta uppdrag vänder sig till dig som läser ämneslärarprogrammet med Institutionen för Språkdidaktik som programansvarig institution

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor om uppdraget? Hör av dig till studiebevakare.larare@sus.su.se.

Doktorandrepresentant - Säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutveckling

Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS) arbetsgrupp för säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutveckling söker doktorandrepresentanter

För att utveckla kvalitetssäkringssystemet och förbereda Stockholms universitet för framtida utvärderingar har rektor inrättat en beredning, Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS). REBUS har i uppdrag att kartlägga och, i samarbete med vetenskapsområdena, utveckla universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning.

Denna beredning tillsätter nu en arbetsgrupp för säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutvecklig. I denna grupp ska studentkåren utse en studentrepresentant och en doktorandrepresentant.

Arbetsgruppen ses högst en gång i månaden.

Är du intresserad av att sitta som doktorandrepresentant? Kontakta doktorandombud Sara Elg på sara.elg@sus.su.se

Representant i institutionsstyrelsen vid institutionen för SlaBaFiNeTy

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor samt friformulerad intresseanmälan hänvisas till studiebevakare.humfak@sus.su.se.

Representant för kemi i Stipendieberedningen

Som Kemiska sektionens studeranderepresentant i Stipendieberedningen representerar du studerandeperspektivet vid granskning av ansökningar till donationsstipendierna, Liljevalch Jr:s resestipendium och Bendixsons stipendier åt docenter. Under din mandatperiod lär du dig mer om dessa stipendier och om hur en resonerar kring vilka sökande som tilldelas stipendier. Inga förkunskaper krävs. 

Mandatperiod: till slutet av 2019.
Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.