Ämneslärarrepresentant i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för språkdidaktik

Detta uppdrag vänder sig till dig som läser ämneslärarprogrammet med Institutionen för Språkdidaktik som programansvarig institution

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor om uppdraget? Hör av dig till studiebevakare.larare@sus.su.se.

Styrelseledamot till Campusbutiken AB

Stockholms universitets studentkår (SUS) är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att studenter vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka sin utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att studenterna ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. SUS är också en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök. Campusbutiken AB är ett av bolagen som ägs av Stockholms universitets studentkår.

Om Campusbutiken AB

Campusbutiken AB administrerar en andrahandsmarknad för litteratur till kurser vid Stockholms universitet med studentvänliga priser. Bolaget genomgår en period av strategisk utveckling och som ledamot kommer du att vara med och forma bolagets framtid. Campusbutiken AB söker nu nya ledamöter till sin styrelse.

Arbetsuppgifter

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning, organisation och strategiska arbete. Detta innebär att varje styrelseledamot har ett ansvar att vara insatt i alla frågor gällande den övergripande verksamheten. Campusbutiken AB är ett mindre bolag och styrelsens arbete innefattar även relativt operativa frågor. Engagemanget som styrelseledamot ger därför också goda erfarenheter i operativ drift av företag.

Om dig

Som person är du engagerad i att utveckla ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet.

Vi söker dig som har ett studentperspektiv och

 • är resultatinriktad och har god organisatorisk förmåga

 • är ansvarsfull, flexibel och har lätt att samarbeta

 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av engagemang i studentkårens verksamhet eller studentorganisationer på campus

 • erfarenheter från tidigare styrelsearbeten och relevant arbetslivserfarenhet

 • intresse för och/eller kunskaper i företagsekonomi, affärsutveckling och/eller juridik

 • erfarenhet av butiksarbete

 • erfarenhet av att driva eget företag.

Varaktighet och arvode

Styrelsens ledamöter väljs i detta fall på en extrastämma i månadsskiftet september/oktober 2018 för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma i december 2018. På den ordinarie bolagsstämman beslutas det om ledamöterna ska få förnyat förtroende att sitta i styrelsen under år 2019. Studentkåren kan beakta intresse för att sitta som ledamot under en längre period, 2-3 år, där förväntan är att du ska behålla studentperspektivet samtidigt som du kan anpassa detta till branschperspektivet. Mötesarvode kommer betalas ut.

Ansökan

Rekrytering görs löpande och sker snarast. Skicka ansökan med meritförteckning och personligt brev till: rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”Campusbutiken AB”. Bifogade filer endast i PDF.

Kontaktpersoner

Frågor om uppdraget besvaras av Stockholms universitets studentkårs ordförande Nils Bergmark, per e-post till rekrytering@sus.su.se

Studentkåren välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Doktorandrepresentant - Säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutveckling

Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS) arbetsgrupp för säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutveckling söker doktorandrepresentanter

För att utveckla kvalitetssäkringssystemet och förbereda Stockholms universitet för framtida utvärderingar har rektor inrättat en beredning, Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS). REBUS har i uppdrag att kartlägga och, i samarbete med vetenskapsområdena, utveckla universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning.

Denna beredning tillsätter nu en arbetsgrupp för säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutvecklig. I denna grupp ska studentkåren utse en studentrepresentant och en doktorandrepresentant.

Arbetsgruppen ses högst en gång i månaden.

Är du intresserad av att sitta som doktorandrepresentant? Kontakta doktorandombud Sara Elg på sara.elg@sus.su.se

Projektledare för Luciabalen

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill projektleda studentkårens Luciabal under HT 2018.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens arbete med medlems- och föreningsutveckling genom att i linje med vår vision och våra målsättningar planera, synliggöra och genomföra studentkårens årliga Luciabal. I ditt uppdrag som projektledare för Luciabalen kommer du att:

 • planera och genomföra Luciabalen
 • initiera nya och utveckla befintliga sponsorsamarbeten
 • marknadsföra Luciabalen
 • rekrytera och arbetsleda en projektgrupp.

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du

 • har erfarenhet av event/reklam/PR
 • har erfarenhet av att driva projekt
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska flytande.

Erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som förtroendevald medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 8 700 kronor i månaden.
 • Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget tillträds senast den 31 september 2018 och pågår till och med den 31 januari 2019. Du är arvoderad förtroendevald på 50 procent med undantag för perioden 1–14 december (Luciabalsveckorna), då arvoderingen är 100 procent.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 19 september. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se Märk din ansökan med ”Luciabal”.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter Andrej Lunusjkin, medlemsaktiviteter@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Språkcaféledare

Är du vår nya Språkcaféledare? Just nu söker vi flera studenter som tillsammans med SUS vill driva vårt Språkcafé på svenska. Uppdraget går ut på att fika, ha trevligt och leda samtal på svenska.

Språkcafét är en mötesplats för både blivande och nuvarande studenter som vill prata svenska i en avslappnad miljö oavsett kunskapsnivå, äta gott fika och skaffa nya vänner! Vi träffas på onsdagar jämna veckor mellan 16.00 och 17.30 för att lära känna varandra över en kopp kaffe eller två.

Språkcafét har funnits sedan hösten 2015 men drivs nu i kårens regi. Syftet är att skapa en mötesplats för studenter här på SU och presumtiva studenter som vill träffas och prata svenska i en avslappnad miljö. SUS jobbar för att SU ska vara ett inkluderande universitet och vill ligga i framkant i arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Är du intresserad? Kontakta Sofie Larsson på likavillkor@sus.su.se

Kika dessutom in på vår facebooksida för mer information 

Stockholms universitets hörandeförsamling

Ny rektor till Stockholms universitet kommer väljas om ungefär ett år – och redan nu har processen satts igång för att utse denna. Studenter har rätten att vara involverade i detta beslut, vilket sker via representationsplatser I SU:s hörandeförsamling.

Stockholms universitets studentkår har möjligheten att utse 12 ordinarie representanter och 6 ersättare, och dessa ska fördelas jämnt mellan studienivåer. Detta betyder att det finns plats för:

 • fyra studenter på grundnivå, med två ersättare
 • fyra studenter på avancerad nivå, med två ersättare
 • fyra studenter på forskar/doktorandnivå, med två ersättare

Är du intresserad av att delta?

Kontakta presidiet@sus.su.se och skicka med vad du studerar och på vilken nivå, din email samt hur lång tid du har kvar på utbildningen.

Vill du veta mer?

Nedan finner du länkar med information från Stockholms universitet.

 

 

 

Representant i institutionsstyrelsen vid institutionen för SlaBaFiNeTy

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor samt friformulerad intresseanmälan hänvisas till studiebevakare.humfak@sus.su.se.

Representant i Biologiska sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Biologiska sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid de kemiska institutionerna. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid sektionen, du tar del av aktuell information inom sektionen och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Kemiska Sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Kemiska sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid de kemiska institutionerna. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid sektionen, du tar del av aktuell information inom sektionen och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant för Geo- och miljövetenskap i Stipendieberedningen

Som Geo- och miljövetenskapliga sektionens studentrepresentant i Stipendieberedningen representerar du studentperspektivet vid granskning av ansökningar till donationsstipendierna, Liljevalch Jr:s resestipendium och Bendixsons stipendier åt docenter. Under din mandatperiod lär du dig mer om dessa stipendier och om hur man resonerar kring vilka sökande som tilldelas stipendier. Inga förkunskaper krävs. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Kemiska Lärarförslagsnämnden

Som representant i Kemiska Lärarförslagsnämnden representerar du studentperspektivet vid anställning av lärare till kemiutbildningarna. Du har möjlighet att påverka vilka lärare som anställs och du får värdefulla erfarenheter av rekryteringsprocesser som förbereder dig inför ditt eget arbetssökande, i synnerhet om du funderar på att söka tjänster inom universitetet. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: varierande beroende på antalet utlysta tjänster och sökande.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Geo- och Miljövetenskapliga Lärarförslagsnämnden

Som representant i Geo- och Miljövetenskapliga Lärarförslagsnämnden representerar du studentperspektivet vid anställning av lärare till institutionerna INGIGV och ACES. Du påverkar vilka lärare som anställs och du får värdefulla erfarenheter av rekryteringsprocesser som förbereder dig inför ditt eget arbetssökande, i synnerhet om du funderar på att söka tjänster inom universitetet. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: varierande beroende på antalet tjänster och sökande.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Geo- och Miljövetenskapliga sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Geo- och Miljövetenskapliga sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid institutionerna ING, IGV och ACES. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid Sektionen för geo- och miljövetenskaper, du får ta del av relevanta nyheter för din studiesituation och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.