Doktorandrepresentant

Som forskarstudent har du investerat en stor del av din tid och din framtid i universitetet. Genom att engagera dig i råden får du möjlighet att påverka dina forskarstudier.

När du engagerar dig i ett doktorandråd får du bättre insyn i din institutions verksamhet och i hur universitetet fungerar. Du får också erfarenhet av att arbeta med forskarutbildningsfrågor och en språngbräda in i andra råd och arbetsutskott på universitetet. Detta arbete ger dig värdefulla kunskaper under din forskartid, och även viktiga meriter för framtiden.

Förtroendevalt arbete ger dig rätt till förlängning av forskartiden.

Om din institution har ett aktivt doktorandråd är du automatisk medlem där och har rösträtt vid val av ledamöter och styrelse. Oavsett hur din doktorandstjänst finansieras har du själv rätt att väljas in i rådets styrelse eller som doktorandrepresentant i universitetets/institutionens olika organ och utskott.

Doktorandrådet väljer dessutom representanter till fakultetsrådet, i vilket det sitter grund- och forskarstudent-representanter från hela fakulteten. Fakultetsrådet väljer represenanter till många olika nämnder, råd och utskott. Till exempel Fakultetsnämnden som styr över fakultetens verksamhet och Centrala Doktorandrådet där forskarstudenter från hela universitetet samarbetar kring forskarutbildningsfrågor.

Om du vill arbeta aktivt som doktorandrepresentant, kontakta i första hand ditt doktorandråd, vars kontaktuppgifter finns här. Om ni inte har ett doktorandråd är det mycket enkelt att dra igång ett. Kontakta studentkårens doktorandombud för hjälp och stöd. Du kan också kontakta doktorandombudet eller dina representanter i fakultetsrådet och fakultetsnämnden för tips om hur du kan engagera dig.