Rådsaktiv

Du kan bli aktiv och engagera dig inom de olika studentråden och fakultetsråden. Du väljer vad som passar dig.

Att vara aktiv i ett studentråd innebär att du tillsammans med andra studenter vid din institution eller lärarutbildningen får möjlighet att diskutera och engagera dig i frågor och problem som rör din utbildning.

Som aktiv i ett studentråd förväntas du komma på rådets möten som vanligtvis hålls en gång i månaden. Du bestämmer själv på vilka grunder och i vilken omfattning du väljer att engagera dig.

Genom studentkårens rådsutbildningar kan du lära dig mer om rådsverksamhet och utveckla din kompetens i frågor som rör mötesteknik, universitetets organisation, studiebevakning, jämlikhetsfrågor och flera andra områden.

Om du vill starta upp ett studentråd på din institution kan du kontakta studentkårens studiebevakare med ansvar för din fakultet. Om det redan finns ett studentråd kan du vända dig till dem eller studiebevakaren för mer information.