Studentrepresentant

Du kan bli studentrepresentant i något av de beslutande och beredande organ som finns vid universitetet. Det innebär att du som student bevakar och påverkar de beslut som tas rörande din utbildning.

Du kan välja att representera studenter i din institutions olika arbetsgrupper eller i den lokala institutionsstyrelsen, som är din institutions högsta beslutande organ.

Du kan även engagera dig på fakultetsnivå genom representation i fakultetens beredande och beslutande organ. Som studeranderepresentant på institutions-/fakultetsnivå ska du företrädelsevis vara organiserad i ett studentråd, läsa handlingar inför möten samt delta i och återrapportera från möten. Ett arvode utgår för alla möten du deltar på som studentrepresentant.

Om du vill påverka din utbildning på din institution kan du till exempel ta kontakt med din studierektor eller ditt lokala studentråd. Representantposter på fakultetsnivå väljs genom fakultetsrådet som är sammanslutningen av aktiva studentråd vid fakulteten.

Om du vill engagera dig i fakultetsrådet och sitta med i något av fakultetens beslutande och beredande organ kan du kontakta din studiebevakare.

Jim Hagström, studiebevakare juridiska, ekonomiska och psykologiska utbildningarna studiebevakare.jep@sus.su.se

Sofia Holmdahl, studiebevakare Humanistiska fakulteten, studiebevakare.humfak@sus.su.se

Elis Wibacke, studiebevakare Naturvetenskapliga fakulteten, studiebevakare.natfak@sus.su.se

Louisa Kellman, studiebevakare Samhällsvetenskapliga fakulteten
studiebevakare.samfak@sus.su.se

Studeranderepresentant i något av lärarutbildningens beslutande och beredande organ

Att vara studeranderepresentant i lärarutbildningens beslutande och beredande organ innebär att du som student kan sitta med och bevaka och påverka de beslut som fattas om lärarutbildningen vid Stockholms universitet.

Om du vill bli studeranderepresentant i någon av lärarutbildningens beslutande och beredande organ kan du kontakta Karin Bohman, studiebevakare lärarutbildningarna,
studiebevakare.larare@sus.su.se