Ideella uppdrag

Nominering av studentrepresentanter till Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

SFS söker nu en ledamot och en ersättare att ingå i Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer. Rådets främsta uppgift är att bistå Myndigheten för yrkeshögskolan med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar. Ersättaren får delta i rådsmöten om den ordinarie ledamoten inte kan närvara på mötet.

Uppdraget 

Rådet kommer att bestå av 14 ledamöter från olika intresseorganisationer och statliga myndigheter. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år beroende på mängden inkomna ansökningar.

Tyvärr har myndigheten inga medel att arvodera ledamöterna för arbetet i rådet men ersättning för resor i samband med rådsmöten kommer att utgå.

Mandatperiod är 2019-03-15 till och med 2021-12-31.

För att ansöka så skickar du din ansökan till studrep@sfs.se senast den 3 mars 2019. Ansökan ska innehålla, se bifogad fil.

Läs annonsen här

Språkcaféledare

Är du vår nya Språkcaféledare? Just nu söker vi flera studenter som tillsammans med SUS vill driva vårt Språkcafé på svenska. Uppdraget går ut på att fika, ha trevligt och leda samtal på svenska.

Språkcafét är en mötesplats för både blivande och nuvarande studenter som vill prata svenska i en avslappnad miljö oavsett kunskapsnivå, äta gott fika och skaffa nya vänner! Vi träffas på onsdagar jämna veckor mellan 16.00 och 17.30 för att lära känna varandra över en kopp kaffe eller två.

Språkcafét har funnits sedan hösten 2015 men drivs nu i kårens regi. Syftet är att skapa en mötesplats för studenter här på SU och presumtiva studenter som vill träffas och prata svenska i en avslappnad miljö. SUS jobbar för att SU ska vara ett inkluderande universitet och vill ligga i framkant i arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Är du intresserad? Kontakta Sofie Larsson på likavillkor@sus.su.se

Kika dessutom in på vår facebooksida för mer information