Representationsuppdrag

Uppdrag som student-/doktorandrepresentant vid prövning om tillstånd att utfärda examen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) söker nu studenter och doktorander som bedömmare inom olika områden för att pröva tillstånd om att utfärda examen. Deadline för nomineringarna är 15 mars 2019. Mer information gällande updraget och ansökningprocessen hittar ni här:

Studentrepresentant i arbetsgrupp om internationalisering

Naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning söker efter en student till en arbetsgrupp som ska se över fakultetens internationalisering. Gruppen arbetar både strategiskt och praktiskt med internationalisering, perfekt för dig som är student på Naturvetenskapliga fakulteten och intresserad av att lära dig mer om internationella samarbeten inom akademin. Gruppen har tre möten i vår med start den 29 mars. Hör av dig snarast till fakultetens studiebevakare (studiebevakare.natfak@sus.su.se) om detta är något för dig!

Studentrepresentant i arbetsgrupp för kursmoduler

Naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning söker efter en student till en arbetsgrupp som ska diskutera behovet av kursmoduler i matematik, statistik och programmering. Gruppen kommer att fokusera på dessa ämnen men även diskutera om kursmoduler kan vara något för andra program vid fakulteten. Arbetsgruppen kommer att träffas vid några tillfällen våren 2019 med start den 6 mars.

Är du student vid Naturvetenskapliga fakulteten och intresserad av att veta mer om kursmoduler? Hör av dig till fakultetens studiebevakare snarast på studiebevakare.natfak@sus.su.se!

Företroendeuppdrag inom SFS verksamhetsåret 19/20

Nedan följer de uppdrag som finns att söka via Sveriges förenade studentkårer just nu. Som medlem i Stockholms universitets studentkår har du möjlighet att nominera dig själv till SFS.

Vilka är SFS?

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag ett femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon studenter. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.

SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

Nuvarande utlysningar

Nomineringen skickas via e-post till ordf.valberedning@sfs.se senast den 24 februari 2019 kl 23.59. Inkommen nominering bekräftas av valberedningen med e-post senast den 27 februari kl 23.59 och samtidigt tillfrågas den nominerade kandidaten att skicka in kompletterande information i enlighet med separata dokument

Övriga länkar

Länk till studentrepresentantssidan

Länk till alla nuvarande studentrepresentantsuppdrag
Vid frågor, tveka inte att höra av er till studrep@sfs.se för mer information.

Ämneslärarstudent till Programrådet vid ISD

Programråddet för Ämneslärarstudenter vid Institutionen för Språkdidaktik söker två ämneslärarstudenter. Detta uppdrag vänder sig till dig som läser ämneslärarprogrammet med Institutionen för Språkdidaktik som programansvarig institution

I Programrådet kan du som student direkt påverka din egen utbildning gällande frågor som kurser, kursinnehåll och kursmoment, schemaläggning, kurslitteraturen, och mer! Som representant bidrar du med ett studentperspektiv på de frågor som diskuteras samt att även du kan ta upp akutella synpunkter på programmet.

Möten hålls 3-4 gånger per termin och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor om uppdraget? Hör av dig till studiebevakare.larare@sus.su.se.

Ämneslärarrepresentant i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för språkdidaktik

Detta uppdrag vänder sig till dig som läser ämneslärarprogrammet med Institutionen för Språkdidaktik som programansvarig institution

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor om uppdraget? Hör av dig till studiebevakare.larare@sus.su.se.

Doktorandrepresentant - Säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutveckling

Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS) arbetsgrupp för säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutveckling söker doktorandrepresentanter

För att utveckla kvalitetssäkringssystemet och förbereda Stockholms universitet för framtida utvärderingar har rektor inrättat en beredning, Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS). REBUS har i uppdrag att kartlägga och, i samarbete med vetenskapsområdena, utveckla universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning.

Denna beredning tillsätter nu en arbetsgrupp för säkring av pedagogiskt utvecklingsarbete och lärares kompetensutvecklig. I denna grupp ska studentkåren utse en studentrepresentant och en doktorandrepresentant.

Arbetsgruppen ses högst en gång i månaden.

Är du intresserad av att sitta som doktorandrepresentant? Kontakta doktorandombud Sara Elg på sara.elg@sus.su.se

Representant i institutionsstyrelsen vid institutionen för SlaBaFiNeTy

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor samt friformulerad intresseanmälan hänvisas till studiebevakare.humfak@sus.su.se.

Representant för kemi i Stipendieberedningen

Som Kemiska sektionens studeranderepresentant i Stipendieberedningen representerar du studerandeperspektivet vid granskning av ansökningar till donationsstipendierna, Liljevalch Jr:s resestipendium och Bendixsons stipendier åt docenter. Under din mandatperiod lär du dig mer om dessa stipendier och om hur en resonerar kring vilka sökande som tilldelas stipendier. Inga förkunskaper krävs. 

Mandatperiod: till slutet av 2019.
Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.