Arvoderade uppdrag

Övermarskalk (12,5%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill driva och utveckla studentkårens arbete med traditionsbärande verksamhet under HT 2019/VT 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens arbete med medlems- och föreningsutveckling. Övermarskalken ansvarar för att i linje med vår vision och våra målsättningar planera, synliggöra och genomföra studentkårens traditionsbärande verksamhet och samordna vår närvaro vid akademiska högtider på Stockholms universitet. I ditt uppdrag som övermarskalk kommer du att:

· samordna studentkårens deltagande i akademiska högtider: SU:s professorsinstallation och doktorspromotion, SU:s magisterpromotion, Nobelfestligheterna samt Valborg

· ansvara för studentkårens ordensband och medaljer

· ansvara för att hålla kontinuerlig kontakt med övriga studentkårer och Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) i traditionsbärande frågor

 

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

· har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

· har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du/i din roll kan bidra till det

· talar och skriver svenska flytande

 

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass. 

Praktiskt rörande uppdraget

· Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden (arvodet beräknas dock på 12,5% eftersom detta är ett deltidsuppdrag).

· Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

· Övermarskalksuppdraget är ett deltidsuppdrag på ca 12,5 %.

· Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 augusti 2019 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 5 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se


Märk din ansökan med ”Övermarskalk”. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

För frågor om uppdragen är du dessutom välkommen att kontakta nuvarande övermarskalk Maria Lunusjkin, overmarskalk@sus.su.se

Du är dessutom även välkommen att kontakta nuvarande ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter Andrej Lunusjkin medlemsaktiviteter@sus.su.se

 

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Samordnare för internationella studenter (50 %)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill erbjuda internationella studenter vid Stockholms universitet en givande och rolig studietid genom sociala aktiviteter och mentorsprogram under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens evenemang och medlemsaktiviteter, genom utåtriktad verksamhet. Som internationell samordnare ansvarar du för att i linje med vår vision och våra målsättningar planera, synliggöra och genomföra studentkårens aktiviteter riktade till internationella studenter.

I ditt uppdrag kommer du bland annat att:

· delta i planering, synliggörande, genomförande och uppföljning av aktiviteter för internationella studenter

· ansvara för studentkårens buddyprogram och ambassadörsprogram för internationella och lokala studenter tillsammans med de andra internationella samordnarna

· ansvara för att hålla internationella studenter informerade om vad som händer på studentkåren och i Stockholms studentliv, t.ex. genom det engelska veckobrevet och SUS engelska Facebooksida.

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

· har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

·  har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

· talar och skriver svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass. 

Praktiskt rörande uppdraget

· Arvodet för ett heltidsuppdrag är 9 100 kronor i månaden.

· Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.

· Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget samt.

·  Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 augusti 2019 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 5 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se


Märk din ansökan med ”Internationell samordnare 50 %”. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

För frågor om uppdragen är du dessutom välkommen att kontakta nuvarande internationella samordnare Gustav Stonner, interntational.3@sus.su.se

Du är dessutom även välkommen att kontakta nuvarande ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter Andrej Lunusjkin medlemsaktiviteter@sus.su.se

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

 

Samordnare för studiemiljöfrågor (100%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentkårens centrala påverkansarbete inom studiemiljöfrågor under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att arbeta med studentkårens uppdrag med studentinflytande, genom att samordna och utveckla studentkårens arbete inom studiemiljöfrågor. Samordnaren ansvarar för att i linje med vår vision och våra målsättningar driva studiemiljöarbetet framåt både inom universitetet och inom studentkåren. I ditt uppdrag som samordnare kommer du att:

· samordna, utbilda och ge stöd till studiemiljöombud och andra aktiva studenter om påverkansfrågor (genom nätverksträffar eller andra former av engagemang)

· bevaka och granska Stockholms universitets många olika campusmiljöer i egenskap av studenternas huvudskyddsombud

·  representera studentkåren i relevanta organ och grupper vid Stockholms universitet och tillse att studenters intressen tillvaratas

· medverka i projekt med avseende att lyfta, driva eller utveckla kårens arbete med utvecklingen av campus.

· representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet.

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

·  har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

· har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

· talar och skriver svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

· Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden.

· Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

· Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

· Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 augusti 2019 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 5 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se


Märk din ansökan med ”Samordnare studiemiljö”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta Samordnare för studiemiljöfrågor, Olle Jilkén på studiemiljo@sus.su.se eller Ansvarig för studentinflytande, Hugo Thorén på studentinflytande@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Samordnare för lika villkors-frågor (100%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentkårens centrala påverkansarbete inom lika villkorsfrågor under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att arbeta med studentkårens uppdrag med studentinflytande, genom att samordna och utveckla studentkårens arbete inom lika villkorsfrågor. Samordnaren ansvarar för att, i linje med vår vision och våra målsättningar, driva lika villkors-arbetet framåt både inom universitetet och inom studentkåren. I ditt uppdrag som samordnare kommer du att:

· samordna och ge stöd till jämlikhetsombud och andra aktiva studenter om påverkansfrågor (genom nätverksträffar eller andra former av engagemang)

· utbilda råd och studentrepresentanter i relevanta påverkansfrågor

· representera studentkåren i relevanta organ och grupper vid Stockholms universitet och tillse att studenters intressen tillvaratas

· medverka i projekt med avseende att lyfta, driva eller utveckla kårens arbete med påverkansfrågor

· representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet

 

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

·  har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

· har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

· talar och skriver svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

· Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden.

· Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

· Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

· Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 augusti 2019 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 5 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”samordnare lika villkor”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta Samordnare för lika villkorsfrågor, Sofie Larsson på likavillkor@sus.su.se eller Ansvarig för studentinflytande, Hugo Thorén på studentinflytande@sus.su.se, för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Studiebevakare för samhällsvetenskapliga fakulteten (100%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentinflytandet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att arbeta med studentkårens uppdrag med studentinflytande, genom att samordna och bevaka studentinflytandestrukturen, genom studentråd och fakultetsråd, på Stockholms universitet. Studiebevakare ansvarar för att i linje med vår vision och våra målsättningar stärka studenternas inflytande över sin utbildning och situation på institutions- och fakultetsnivå. Som studiebevakare kommer du att:

 • samordna och ge stöd till studentråd, fakultetsråd och studentrepresentanter samt utbilda råd och studenter om studentinflytande

 • representera studentkåren i organ på central nivå och vid fakulteten och tillse att studenternas intressen tillvaratas

 • upprätthålla kontakt med institutionerna och fakultetskansli

 • planera och utföra projekt och aktiviteter i syfte att stärka studentinflytandet vid universitetet

 • representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet.

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

· har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

· har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du/i din roll kan bidra till det

· talar och skriver svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

· Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden.

· Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

· Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

· Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 augusti 2019 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 5 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”studiebevakare samfak”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta Studiebevakare för samhällsvetenskapliga fakulteten, Louisa Kellman på studiebevakare.samfak@sus.su.se eller Ansvarig för studentinflytande, Hugo Thorén på studentinflytande@sus.su.se, för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Studiebevakare för Naturvetenskapliga fakulteten (100%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentinflytandet vid Naturvetenskapliga fakulteten under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

 Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att arbeta med studentkårens uppdrag med studentinflytande, genom att samordna och bevaka studentinflytandestrukturen, genom studentråd och fakultetsråd, på Stockholms universitet. Studiebevakare ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar stärka studenternas inflytande över sin utbildning och situation på institutions- och fakultetsnivå.

Som studiebevakare kommer du att:

· samordna och ge stöd till studentråd, fakultetsråd och studentrepresentanter samt utbilda råd och studenter om studentinflytande

· representera studentkåren i organ på central nivå och vid fakulteten och tillse att studenternas intressen tillvaratas

· upprätthålla kontakt med institutionerna och fakultetskansli

· planera och utföra projekt och aktiviteter i syfte att stärka studentinflytandet vid universitetet

· representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet.

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

·  har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

· har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du/i din roll kan bidra till det

· talar och skriver svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

· Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden.

· Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

· Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

· Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 augusti 2019 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 5 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”studiebevakare natfak”. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta Studiebevakare för naturvetenskapliga fakulteten, Elis Wibacke på studiebevakare.natfak@sus.su.se eller Ansvarig för studentinflytande, Hugo Thorén på studentinflytande@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Studiebevakare för lärarutbildningarna (50%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentinflytande vid lärarutbildningarna under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att arbeta med studentkårens uppdrag med studentinflytande, genom att samordna och bevaka studentinflytandestrukturen, genom studentråd och centrala lärarstudentrådet, på Stockholms universitet. Som studiebevakare kommer du att:

 • samordna och ge stöd till studentråd, centrala lärarstudentrådet och studentrepresentanter samt utbilda råd och studenter om studentinflytande

 • representera studentkåren i organ på central nivå och i organ som rör lärarutbildningen och tillse att studenternas intressen tillvaratas

 • upprätthålla kontakt med institutionerna och utbildningsledare för lärarutbildningen

 • planera och utföra projekt och aktiviteter i syfte att stärka studentinflytandet vid universitetet

 • representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

· har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

· har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

· talar och skriver svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

·       Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 9 100 kronor i månaden.

·       Som förtroendevald på halvtid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.

·       Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

·       Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 augusti 2019 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 5 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”studiebevakare lärare”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta Studiebevakare för lärarutbildningarna, Karin Bohman på studiebevakare.larare@sus.su.se eller Ansvarig för studentinflytande, Hugo Thorén på studentinflytande@sus.su.se, för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Studiebevakare 50%

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentinflytandet vid Juridiska fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen, institutionen för socialt arbete och Psykologiska institutionen under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag som studiebevakare är att bevaka och samordna studentinflytandet vid Juridiska fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen, institutionen för socialt arbete och Psykologiska institutionen. Du ansvarar för att i linje med vår vision och våra målsättningar stärka studenternas inflytande över sin utbildning och situation på institutions- och fakultetsnivå.

I ditt uppdrag kommer du bland annat att:

· samordna och ge stöd till studentråd, fakultetsråd och studentrepresentanter samt utbilda råd och studenter om studentinflytande

· representera studentkåren i organ vid fakulteten och tillse att studenternas intressen tillvaratas samt upprätthålla kontakt med institutionerna och fakultetskansli

· planera och utföra projekt och aktiviteter i syfte att stärka studentinflytandet vid universitetet

· representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet.

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

· har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

· har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

· talar och skriver svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

· Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 9 100 kronor i månaden.

· Som förtroendevald på halvtid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.

· Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

· Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 augusti 2019 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 5 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande.

Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se


Märk din ansökan med ”studiebevakare jep”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande studiebevakare, Jim Hagström på studiebevakare.jep@sus.su.se eller Ansvarig för studentinflytande, Hugo Thorén på studentinflytande@sus.su.se, för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Studiebevakare för Humanistiska fakulteten (100%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentinflytandet vid Humanistiska fakulteten under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att arbeta med studentkårens uppdrag med studentinflytande, genom att samordna och bevaka studentinflytandestrukturen, genom studentråd och fakultetsråd, på Stockholms universitet. Studiebevakare ansvarar för att i linje med vår vision och våra målsättningar stärka studenternas inflytande över sin utbildning och situation på institutions- och fakultetsnivå. Som studiebevakare kommer du att:

 • samordna och ge stöd till studentråd, fakultetsråd och studentrepresentanter samt utbilda råd och studenter om studentinflytande

 • representera studentkåren i organ på central nivå och vid fakulteten och tillse att studenternas intressen tillvaratas

 • upprätthålla kontakt med institutionerna och fakultetskansli

 • planera och utföra projekt och aktiviteter i syfte att stärka studentinflytandet vid universitetet

 • representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet.

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

· har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

· har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du/i din roll kan bidra till det

· talar och skriver svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

·  Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden.

·  Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

·  Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

·  Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 augusti 2019 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 5 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”studiebevakare humfak”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök. 

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se

Du är dessutom välkommen att kontakta Studiebevakare för humanistiska fakulteten, Sofia Holmdahl på studiebevakare.humfak@sus.su.se eller Ansvarig för studentinflytande, Hugo Thorén på studentinflytande@sus.su.se, för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Politisk sekreterare (100 %)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentkårens centrala påverkansarbete under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att stötta presidiet/kårledningen i områdesövergripande påverkansfrågor. Du ansvarar för att i linje med vår vision och våra målsättningar omvärldsbevaka och ta fram underlag i för studentkåren relevanta frågor.

I ditt uppdrag kommer du bland annat att:

· vara berörda studentrepresentanter behjälplig med underlag inför sammanträden på central nivå

· ingå i studentkårens ledning och i samråd med presidiet bereda underlag av utbildningspolitisk karaktär, remissvar och liknande

· i samråd med presidiet föra löpande kontakt med för studentkåren relevanta samarbetsorgan såsom exempelvis Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Vi ser gärna att du

· har erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

· har erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

· har erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

· förstår betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

· har lätt att uttrycka dig i tal och skrift

· talar och skriver svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.

Praktiskt rörande uppdraget

· Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden.

· Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

· Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

· Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Uppdraget pågår från och med den 7 augusti 2019 till och med 15 juni 2020.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 5 maj 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”Politisk sekreterare”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta vice ordförande Anton Hjelm, v.ordforande@sus.su.se eller Verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall, camilla.lundevall@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter (100%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill driva och utveckla studentkårens arbete med event och utåtriktad verksamhet under HT19/VT20.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att koordinera studentkårens arbete med medlems- och föreningsutveckling. Som ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter har du i uppdrag att i linje med SUS vision, uppdrag och målsättningar arbeta för ökad student- och medlemsnytta.

Som ansvarig kommer du att:

·       utifrån kårens målsättningar och värdegrund leda projekt, aktiviteter och initiativ som syftar till att utveckla SUS medlemsarbete

·       arbetsleda förtroendevalda inom området evenemang och medlemsaktiviteter (EMA), som innefattar event samt medlemsriktade insatser och service för lokala och internationella studenter

·       delta aktivt i studentkårens verksamhetsledning

·       representera studentkåren i relevanta grupper på Stockholms universitet och tillse att studenternas intressen tas tillvara.

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Du behöver

·       ha erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

·       ha erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

·       ha erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

·       förstå betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

·       tala och skriva svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

·       Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden.

·       Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

·       Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

·       Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under höst- och vårterminen 2019/2020. Uppdraget pågår från och med den 1 augusti 2019 till och med den 16 juli 2020. Som tillträdande ansvarig innefattar uppdraget också tio (10) arvoderade dagar för överlämning i juli 2019.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 16 april 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se


Märk din ansökan med ”ansvarig för EMA”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta Andrej Lunuskjin, ansvarig för medlemsaktiviteter, på medlemsaktiviteter@sus.su.se eller verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall på camilla.lundevall@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.


Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Ansvarig för studentinflytande (100 %)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill utveckla och koordinera studentkårens arbete med studentinflytande under HT19/VT20.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att utveckla och koordinera studentkårens arbete med studentinflytande (SI). Du ansvarar för att i linje med SUS vision och målsättningar säkerställa ett gott studentinflytande vid Stockholms universitet. Som ansvarig för studentinflytande kommer du att:

·       Utifrån kårens målsättningar och värdegrund ansvara för och leda projekt, aktiviteter och andra initiativ som syftar att utveckla kårens arbete med studentinflytande på universitetet

·       delta aktivt i studentkårens verksamhetsledning

·       arbetsleda förtroendevalda inom området studentinflytande (SI)

·       representera studentkåren i relevanta organ och grupper på områdes- och central nivå vid Stockholms universitet och tillser att studenters intressen tillvaratas

Om dig

Du förstår betydelsen av att kåren är en demokratiskt styrd medlemsorganisation och delar vår uppfattning om att studentperspektivet är viktigt i alla frågor som rör campus utveckling.

Du behöver

·       ha erfarenhet av projektarbete och helst projektledning

·       ha erfarenhet av att arbeta målinriktat med kommunikation till breda grupper

·       ha erfarenhet av att lösa uppgifter självständigt och i projekt/arbetsgrupper utifrån tydliga mål och en gemensam värdegrund

·       förstå betydelsen av en väl fungerade arbetsplats och hur du i din roll kan bidra till det

·       tala och skriva svenska flytande

Kännedom om Stockholms universitets organisation och struktur är meriterande.

Om att vara förtroendevald

Kåren är ett verktyg för studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är därför en unik möjlighet att utvecklas i att leda sig själv och andra. Utifrån kårens målsättningar och värdegrund arbetar du självständigt och med stöd av dina kollegor för alla studenters möjlighet till en studietid i världsklass.  

Praktiskt rörande uppdraget

·       Arvodet för ett heltidsuppdrag är 18 200 kronor i månaden.

·       Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.

·       Du är ledig fem vardagar per termin från uppdraget.

·       Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under höst – och vårterminen 2019/2020. Uppdraget pågår från och med den 1 augusti 2019 till och med den 16 juli 2020. Som tillträdande ansvarig innefattar uppdraget också tio (10) arvoderade dagar för överlämning i juli 2019.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 16 april 2019. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se


Märk din ansökan med ”ansvarig för studentinflytande”. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta Hugo Thorén, ansvarig för studentinflytande på studentinflytande@sus.su.se eller verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall på camilla.lundevall@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.

 
Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar