Studeranderepresentant i Naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning

Naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning (GB) söker nya studeranderepresentanter, både studenter och en doktorand, som vill delta i GB:s möten under hösten. GB träffas cirka tre gånger per termin och diskuterar frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå, såsom alla fakultetens kursplaner. Här läggs grunden till många viktiga beslut som rör oss studenter.

Det finns även en ledig plats i grundutbildningsberedningens arbetsutskott (GB-AU).

Är du intresserad? Hör av dig så snart som möjligt till studiebevakaren för Naturvetenskapliga fakulteten på studiebevakare.natfak@sus.su.se.