Stockholms universitets hörandeförsamling

Ny rektor till Stockholms universitet kommer väljas om ungefär ett år – och redan nu har processen satts igång för att utse denna. Studenter har rätten att vara involverade i detta beslut, vilket sker via representationsplatser I SU:s hörandeförsamling.

Stockholms universitets studentkår har möjligheten att utse 12 ordinarie representanter och 6 ersättare, och dessa ska fördelas jämnt mellan studienivåer. Detta betyder att det finns plats för:

  • fyra studenter på grundnivå, med två ersättare
  • fyra studenter på avancerad nivå, med två ersättare
  • fyra studenter på forskar/doktorandnivå, med två ersättare

Är du intresserad av att delta?

Kontakta presidiet@sus.su.se och skicka med vad du studerar och på vilken nivå, din email samt hur lång tid du har kvar på utbildningen.

Vill du veta mer?

Nedan finner du länkar med information från Stockholms universitet.