Ideella uppdrag

SUS söker kårvalsfunktionärer

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Vi söker kårvalsfunktionärer till administrativa och praktiska uppgifter under kårvalet. Uppgifter kan variera, men generellt sett står du som informatör vid valbåset.

Om dig

Du vill medverka till ett studentnära campus präglat av studenters inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet och du bjuder in andra till att vara aktivt medskapande i denna utveckling.

Vi ser gärna att du är

·       engagerad, positiv och tycker om att prata med människor.

Praktiskt rörande uppdraget

·      För uppdraget utgår ett arvode på 110 kr/timme.

·      Uppdraget omfattar perioden 23 april-3 maj

Ansökan

Sista ansökningsdag är 1 april, men urval sker löpande. Skicka en motivering varför du passar som kårvolontär till karval@sus.su.se

Märk din ansökan med ”Ansökan kårvalsfunktionär”.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig om du blir kallad till intervju. För att kunna behandla din ansökan kommer personuppgifter och information som du lämnar att hanteras inom ramen för vår rekryteringsgrupp, d.v.s. endast av personer på studentkåren som deltar i rekryteringen. Information kommer inte att delas med utomstående. Efter avslutad rekryteringsprocess kommer din ansökan och associerade personuppgifter att tas bort från våra system.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för alla SU-studenter. Vi arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vår målsättning är en studietid i världsklass där du som student är aktivt medskapande i att påverka din utbildning och ges möjlighet till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Nominering av studentrepresentanter till Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

SFS söker nu en ledamot och en ersättare att ingå i Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer. Rådets främsta uppgift är att bistå Myndigheten för yrkeshögskolan med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar. Ersättaren får delta i rådsmöten om den ordinarie ledamoten inte kan närvara på mötet.

Uppdraget 

Rådet kommer att bestå av 14 ledamöter från olika intresseorganisationer och statliga myndigheter. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år beroende på mängden inkomna ansökningar.

Tyvärr har myndigheten inga medel att arvodera ledamöterna för arbetet i rådet men ersättning för resor i samband med rådsmöten kommer att utgå.

Mandatperiod är 2019-03-15 till och med 2021-12-31.

För att ansöka så skickar du din ansökan till studrep@sfs.se senast den 3 mars 2019. Ansökan ska innehålla, se bifogad fil.

Läs annonsen här