Fotbollsföreningen

Founded in February 2017, SU FF has a young history. Our players are mostly students from Stockholm University with various backgrounds and nationalities following one aim: playing decent football and creating a unique team-spirit.

Our motto reflects our ambitions: "You can, because you must!"

 

Grundad i februari 2017 har SU FF en ung historia. De flesta av våra spelare är studenter vid Stockholms universitet av olika bakgrund och nationalitet med en gemensam målsättning: att spela bra fotboll och skapa en unik laganda.

Vårt motto speglar våra ambitioner: "Du kan, för att du måste!"

 

Fore more information, mail us: stockholmsuniversitetsff@gmail.com

Or visit our Facebook page

suff.jpg