Initiativ för ett Hållbart Juristprogram (IHJ)

IHJ.jpg

Initiativ för ett hållbart juristprogram (IHJ) är en studentförening på Stockholms universitet. Tillsammans vill vi utvärdera studiemiljön på juristprogrammet, uppmärksamma behovet av psykiskt välbefinnande och utmana befintliga karriärvägar. Se mer av oss på vår facebook eller instagram!

Kontakt: mariekagrell@yahoo.com