Kryptostudenter Stockholm

a23a2f.jpg

Kryptovalutor är digitala valutor och skiljer sig från statsvalutor genom att valutans reglerande instans är decentraliserad i stället för centraliserad. Kryptovalutor och statsvalutor fyller samma funktion som betalningsmedel och som värdebevarare, men med olika stor framgång. Eftersom statsvalutor inte gynnar konsumenter är kryptovalutor framtidens pengar. Kryptostudenter Stockholm samlar studenter från alla fakulteter och sprider kunskap om kryptovalutor samt främjar användandet av kryptovalutor.

———

Cryptocurrencies are digital currencies and differ from state currencies by the use of decentralized control as opposed to central banking systems. Cryptocurrencies and state currencies fill the same function as medium of exchange and as store of value, but with varying degrees of success. Since state currencies do not favor consumers, cryptocurrencies are the future of money. Crypto Students Stockholm gathers students from all faculties and spreads knowledge about cryptocurrencies and promotes the use of cryptocurrencies.