Naturvetenskapliga föreningen

Naturvetenskapliga föreningen (NF) är din fakultetsförening för en rikare studietid! Vi arrangerar bland annat pubar, spex, spelkvällar, bryggningar, nattklubbar, populärvetenskapliga föreläsningar och mycket mer. Som medlem i NF får du delta i alla våra  aktiviteter, gratis inträde på vår torsdagspub  och du får tillgång till en bra studiesocial miljö utanför lab- och föreläsningssalarna.

HITTA TILL OSS

Vi håller till i Gréens villa även kallad Gröna villan mitt på campus mellan Geohuset och Arrheniuslaboratoriet och på nf.su.se.

Följ Naturvetenskapliga föreningen på Facebook