Rainbows

Stockholms universitets HBTQIA+ förening

 

Rainbows målgrupp är främst alla studenter och andra på universitetet på SU som identifierar sig på HBTQIA+spektrumet och dom som ifrågasätter köns- och sexualitetsnormer. Vi vill skapa ett utrymme på universitet där HBTQIA+personer kan känna sig välkomna och trygga. Rainbows vill också sprida kunskap på universitet om våra målgruppers frågor bland studenter, fakultetsfolk samt anställda som inte tillhör målgrupperna samt bedriva aktivism.

Vissa av våra event är separatistiska även om de flesta inte är det.
 

Du blir medlem genom att fylla i formuläret som du hittar här: http://www.hbtqstudenterna.se/bli-medlem. Medlemskapet som är för både SFQ och Rainbows kostar 50 kronor per år. Man behöver inte vara student för att bli medlem i SFQ och stötta vårt arbete.
 

Vi har en facebooksida: https://www.facebook.com/RainbowsSU/ ,där vi lägger upp alla våra kommande event.
Vi har även en stängd facebookgrupp där alla är välkomna som du kan hitta här: https://www.facebook.com/groups/RainbowsSU/

Om du är intresserad av att vara med och planera vårt arbete har vi en hemlig grupp, kontakta admin för vår facebooksida/-grupp för att bli inbjuden!
 

Det krävs inte medlemskap i SFQ eller Rainbows för att gå med i facebookgruppen.
 

Om du vill veta vad vi gör men inte vill vara med i Facebookgruppen, skicka ett meddelande till rainbows@hbtqstudenterna.se så lägger vi till dig i mailinglistan.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

The LGBTQIA+ student organisation of Stockholm University

 

Rainbows focuses on students and others on university that identify within the LGBTQIA+ spectrum and those who question gender and sexuality norms. We want to create a space at the university where LGBTQIA+ students feel welcome and safe. Rainbows also aims to educate students, faculty and others within the university on LGBTQIA+ matters and do activist work.

Some of our events are separatist although most are open.
 

In order to become a member, please fill out this form: http://www.hbtqstudenterna.se/bli-medlem. The membership is both for SFQ and Rainbows and only costs 50 kr per year. You don't have be a student to become a member of SFQ and support our work.

We have a facebook page: https://www.facebook.com/RainbowsSU/ , where we post info about all our coming events.

We also have a closed facebook group where everyone is welcome, you can find it here:

https://www.facebook.com/groups/RainbowsSU/

If you’re interested in being a part of planning our work we have a secret group, contact an admin on our fb page/group to get an invite!
 

SFQ or Rainbows membership is not required to join the facebook group.
 

If you do want to know what we are up to but don't want to join our Facebook group, you can send an e-mail to rainbows@hbtqstudenterna.se and we will add you to our mailing list.


 

rainbows