PPE

Stockholm PPE Society

Stockholm PPE Society har som syfte att utveckla, sammanhålla och främja gemenskapen, idérikedomen och ambitionen hos studenterna vid programmet i filosofi, ekonomi och politik på Stockholms Universitet. 

Föreningen arrangerar och genomföra årligen aktiviteter till studenternas fördel. 

För att bli medlem, besök vår facebook-sida eller kontakta oss via; stockholmppesociety@gmail.com. Välkomna!