a

Amnesty International Students of Stockholm

Amnesty International Students of Stockholm is a part of Amnesty International Sweden. We are a group of students that fight for people whose Human Rights are/have been violated. Whether you study a subject within the Social Sciences, Natural Sciences or Formal Sciences it doesn’t matter. If you are interested in working with others and making Human Rights a reality for every human being, then you should join us!

Meetings/events are held in Swedish and English so it is open for both Swedish- and English-speaking students to join!

All of our events are posted on our Facebook and Instagram page, so you are welcome to follow us there so you can stay updated.

E-mail: student.stockholm@mail.amnesty.se

Facebook: https://www.facebook.com/amnesty.sos/

Instagram: @amnesty.sos

Contact person: Karl Follin, phone: +46704675303

 

Amnesty.jpg

Asylrättstudenterna

Asylrättstudenterna är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningens syfte är

att bistå med kostnadsfri konsultation till asylsökande och övriga migranter

att utbilda sina medlemmar inom migrationsrätt

att upplysa och sprida information till medlemmar och allmänheten om rättsläget vad gäller migrationsrätt samt om rådande förhållanden inom området 

Följ oss på Facebook!

Eller skriv till stockholm@asylrättstudentera.se

Asylrättstudenterna finns även i Lund/Malmö, Göteborg, Uppsala och Örebro. Läs mer om vår verksamhet på vår webbsida: www.asylrattstudenterna.se