c

Centerstudenter Stockholm

Centerstudenter Stockholm är din lokalavdelning inom förbundet Centerstudenter. Vårt syfte är att främja den politiska debatten och skapa forum för studenter. Vi vill sprida och utveckla liberal politik bland studenter och andra politisk intresserade som vill diskutera politiska frågor under både strikta och mer avslappnade former. Vi hoppas ge medlemmarna möjlighet att utvecklas både politiskt och socialt. 

För frihet, för framgång, för förnuft.

Följ oss på Facebook.

Vår webbsida: www.centerstudenter.se/stockholm

Mejla vår ordförande, Olga Anikina
Olga.anikina@centerpartiet.se 

 

centerstudenter.png

CREDO

Credo är en kristen skolgrupp med studenter som träffas för gemenskap, bön och bibelläsning. Kontakta oss eller gå med i vår Facebook grupp för mer info!

Credo is a Christian school group with students meeting for community, prayer and Bible reading/ discussions. Contact us or join our Facebook group for more info!

Kontakt:
Sarah Falk
Credosumail@gmail.com

Facebooksida: Credo SU

FB_IMG_1542122812064.jpg