politik

Centerstudenter Stockholm

Centerstudenter Stockholm är din lokalavdelning inom förbundet Centerstudenter. Vårt syfte är att främja den politiska debatten och skapa forum för studenter. Vi vill sprida och utveckla liberal politik bland studenter och andra politisk intresserade som vill diskutera politiska frågor under både strikta och mer avslappnade former. Vi hoppas ge medlemmarna möjlighet att utvecklas både politiskt och socialt. 

För frihet, för framgång, för förnuft.

Följ oss på Facebook.

Vår webbsida: www.centerstudenter.se/stockholm

Mejla vår ordförande, Olga Anikina
Olga.anikina@centerpartiet.se 

 

centerstudenter.png