s

Stockholm PPE Society

Stockholm PPE Society har som syfte att utveckla, sammanhålla och främja gemenskapen, idérikedomen och ambitionen hos studenterna vid programmet i filosofi, ekonomi och politik på Stockholms Universitet. 

Föreningen arrangerar och genomföra årligen aktiviteter till studenternas fördel. 

För att bli medlem, besök vår facebook-sida eller kontakta oss via; stockholmppesociety@gmail.com. Välkomna!  

Stockholms universitet personalvetarförening (SthlmUP)

SthlmUP - studentföreningen för dig som studerar kandidat- eller masterprogrammet inom Personal, Arbete och Organisation på Stockholms Universitet.

SthlmUPs syfte är att främja utbyte av erfarenheter och idéer mellan de olika terminerna/kurserna och att stärka gemenskapen. Föreningen ska skapa kontakt mellan medlemmar och till arbetsmarknaden samt ge studenterna möjligheter till att påverka sin utbildning. Föreningen består av en styrelse och fyra utskott.

Näringslivsutskottet ger tillsammans med våra samarbetspartners en fot in i näringslivet som är extremt värdefullt för dig som student. I våra samarbeten med företag och organisationer anordnar vi allt från föreläsningar och workshops till en arbetsmarknadsdag. Här skapas på så vis ett forum för studenter och näringsliv att lära sig av varandra och där samtliga kan knyta viktiga kontakter inför framtiden.

 Årligen anordnar vi en arbetsmarknadsdag för våra studenter. Är du som företag intresserad att medverka är du varmt välkommen att skicka en förfrågan till naringsliv@sthlmup.se.

Utbildningsutskottet granskar vår utbildning genom studentrepresentanter och kontakt med ledningsgruppen för programmet. Utskottet ger även möjlighet till breddning genom certifieringar och utbildningar som kan nyttjas i framtida arbetsliv.

PR- och marknadsföringsutskottet sköter föreningens hemsida och sociala medier.  Vår hemsida är www.sthlmup.se och vi finns även på Facebook, Instagram och LinkedIn. Genom utskottet får studenter möjlighet att utvecklas i kommunikation.

Nöjesutskottet anordnar projekt som ska främja gemenskapen bland medlemmarna, bland annat genom resor, sittningar eller idrottsevenemang.

Är du intresserad av att veta mer om vårt program och förening är du välkommen att höra av dig till styrelsen@sthlmup.se eller besöka vår hemsida www.sthlmup.se.