Vänsterjuristerna

Vårt syfte med föreningen är främst att fungera som en gemenskap för främst juriststudenter med socialistiska, feministiska och antirasistiska värderingar. Andra studenter med intresse för juridik är dock också välkomna om de påvisar samma värdegrund. Vår vision är att tillsammans anordna samtal, workshops, studietillfällen och liknande där vi kan diskutera eller göra juridik ur ett vänsterpolitiskt perspektiv. Vårt främsta syfte kommer alltså vara att verka internt tillsammans med de studenter som vill vara med. Sekundärt vill vi även anordna föreläsningar och panelsamtal med jurister eller organisationer med juridisk anknytning som delar våra värderingar.

Kontakt: vansterjuristerna@gmail.com