Kårförening

Asylrättstudenterna

Asylrättstudenterna är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningens syfte är

att bistå med kostnadsfri konsultation till asylsökande och övriga migranter

att utbilda sina medlemmar inom migrationsrätt

att upplysa och sprida information till medlemmar och allmänheten om rättsläget vad gäller migrationsrätt samt om rådande förhållanden inom området 

Följ oss på Facebook!

Eller skriv till stockholm@asylrättstudentera.se

Asylrättstudenterna finns även i Lund/Malmö, Göteborg, Uppsala och Örebro. Läs mer om vår verksamhet på vår webbsida: www.asylrattstudenterna.se

 

CREDO

Credo är en kristen skolgrupp med studenter som träffas för gemenskap, bön och bibelläsning. Kontakta oss eller gå med i vår Facebook grupp för mer info!

Credo is a Christian school group with students meeting for community, prayer and Bible reading/ discussions. Contact us or join our Facebook group for more info!

Kontakt:
Sarah Falk
Credosumail@gmail.com

Facebooksida: Credo SU

FB_IMG_1542122812064.jpg

Effective Altruism SU

effetktiv altruism.jpg

Effective Altruism is a growing social movement founded on the desire to make the world as good a place as it can be, and use evidence and reason to find out how to most effectively do so. Effective Altruism SU arrange events and provide a forum to discuss pressing issues such as extreme poverty, global catastrophic risks, animal suffering,...
We discuss what can be done about it and what the most effective solutions are.

Please feel free to join our Facebook group or like our Facebook page and get updates about upcoming events and information about Effective Altruism at SU and in the rest of the world.

Stockholms universitets personalvetarförening (SthlmUP)

SthlmUP - studentföreningen för dig som studerar kandidat- eller masterprogrammet inom Personal, Arbete och Organisation på Stockholms Universitet.

SthlmUPs syfte är att främja utbyte av erfarenheter och idéer mellan de olika terminerna/kurserna och att stärka gemenskapen. Föreningen ska skapa kontakt mellan medlemmar och till arbetsmarknaden samt ge studenterna möjligheter till att påverka sin utbildning. Föreningen består av en styrelse och fyra utskott.

Näringslivsutskottet ger tillsammans med våra samarbetspartners en fot in i näringslivet som är extremt värdefullt för dig som student. I våra samarbeten med företag och organisationer anordnar vi allt från föreläsningar och workshops till en arbetsmarknadsdag. Här skapas på så vis ett forum för studenter och näringsliv att lära sig av varandra och där samtliga kan knyta viktiga kontakter inför framtiden.

 Årligen anordnar vi en arbetsmarknadsdag för våra studenter. Är du som företag intresserad att medverka är du varmt välkommen att skicka en förfrågan till naringsliv@sthlmup.se.

Utbildningsutskottet granskar vår utbildning genom studentrepresentanter och kontakt med ledningsgruppen för programmet. Utskottet ger även möjlighet till breddning genom certifieringar och utbildningar som kan nyttjas i framtida arbetsliv.

PR- och marknadsföringsutskottet sköter föreningens hemsida och sociala medier.  Vår hemsida är www.sthlmup.se och vi finns även på Facebook, Instagram och LinkedIn. Genom utskottet får studenter möjlighet att utvecklas i kommunikation.

Nöjesutskottet anordnar projekt som ska främja gemenskapen bland medlemmarna, bland annat genom resor, sittningar eller idrottsevenemang.

Är du intresserad av att veta mer om vårt program och förening är du välkommen att höra av dig till styrelsen@sthlmup.se eller besöka vår hemsida www.sthlmup.se.

Utrikespolitiska föreningen/ STOCKHOLM ASSOCIATION OF INTERNATIONAL AFFAIRS

The Stockholm Association of International Affairs (UF) is a politically and religiously independent association that aims to broaden the interest and understanding of international issues.

We offer a variety of activities, from seminars and study visits to movie nights and parties. We also publish our newspaper four times a year which highlights different areas of international affairs. UF is a non-profit association and our activities are financed through support from foundations and membership fees.

UF is a member of the Swedish Association of International Affairs (UFS), which is a national umbrella organization with several local member organizations around Sweden. UFS is a member of the National Council of Swedish Youth Organisations (LSU) and thus as a member of UF you may attend all events organized by LSU.

Contact us by mail.                  Follow us on Facebook.                  Visit our website.