Lokalbokning - Stockholms universitet

För riskbedömning av evenemang

I universitetets lokaler anordnas ett stort antal evenemang (möten och/eller föreläsningar). Dessa evenemang kan vara öppna för allmänheten eller endast för inbjudna åhörare eller gäster. Evenemangen kan vara kontroversiella genom att åsikter och/eller forskning synliggörs eller på grund av inbjudna gästers ställning i samhället. En del evenemang kan även göra att en hotbild förskjuts mot Stockholms universitet.

Vid tillfällen som dessa kan säkerhetshöjande åtgärder vara nödvändiga i form av väktare/ordningsvakter från universitetets avtalade bevakningsföretag. Syftet är att säkerställa ordning och att evenemanget kan genomföras på ett säkert sätt utan störningar. 

  • Bedömningen om behovet av säkerhetshöjande åtgärder gör Sektionen för säkerhet.

  • Kostnader för säkerhetsåtgärder faktureras till respektive arrangör.

  • Säkerhetschefen eller tf. säkerhetschef kan ställa in evenemang som bedöms vara av sådan art att säkerheten inte kan säkerställas.

Det är endast kårföreningens kontaktperson med kåren som får boka lokaler. 

Fyll i följande riskbedömning senast en vecka innan evenemanget!

Del 1 - Om evenemanget
Om annat, fyll i under "Övrig information"
Datum för evenemanget *
Datum för evenemanget
Vid återkommande, ange startdatum
Slutdatum (vid återkommande)
Slutdatum (vid återkommande)
Starttid *
Starttid
Sluttid *
Sluttid
Namn på ansvarig för bokning *
Namn på ansvarig för bokning
Namn på ansvarig på plats under evenemanget *
Namn på ansvarig på plats under evenemanget
Är evenemanget öppet för allmänheten eller endast för inbjudna gäster? *
Exempelvis specifika önskemål om rum eller bokningsinfo.
Inbjudna talare, gäster och/eller föreläsare *
Del 2 - Riskanalys
Kan personen/ämnet/platsen/lokalen påverka säkerheten? T ex ska en kontroversiell fråga diskuteras eller är platsen särskilt utsatt?
Finns det någon känd hotbild mot inbjudna talare eller deltagare? *
Ex. hot och risker utifrån stämningsläge, rapportering i media eller antal deltagare.
Del 3 - Genomförande
Ex. parkering av bil, val av entré, transportsätt etc.
Del 4 - Regler och villkor
Regler
Vistelse i lokalerna får endast ske under Universitetets ordinarie öppettider. Extra städning av lokalen måste meddelas innan evenemanget och är inte en garanterad service. Om lokalen och/eller utrustningen skadas debiteras föreningen. Förtäring får inte ske i lokalen. Om ni har långa evenemang och behöver en paus så får förtäring ske utanför lokalen. Försäljning i Universitetets lokaler är inte tillåtet. Dörrar får ej ställas upp under evenemanget.
Övrigt
Var uppmärksam på enskilda personer eller grupper som uppvisar ett avvikande eller hotfullt beteende. Finns det behov av en säker och trygg väg till och från talarplatsen? Tänk på att undvika att ha åhörare bakom ryggen. Vid behov kan även ett fysiskt hinder i form av blomsterarrangemang eller väktare i utrymmet mellan talare och publik utgöra en trygghetsfaktor. Om det finns ett program för evenemanget så skicka det gärna till karforeningar@sus.su.se.
Jag har läst igenom informationen och godkänner förhållningsreglerna *
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för bokning av lokal *