Lokalbokning och Checklista

För riskbedömning av evenemang

I universitetets lokaler anordnas ett stort antal evenemang (möten och/eller föreläsningar). Dessa evenemang kan vara öppna för allmänheten eller endast för inbjudna åhörare eller gäster. Evenemangen kan vara kontroversiella genom att åsikter och/ eller forskning synliggörs eller på grund av inbjudna gästers ställning i samhället. En del evenemang kan även göra att en hotbild förskjuts mot Stockholms universitet.

Vid tillfällen som dessa kan säkerhetshöjande åtgärder vara nödvändiga i form av väktare/ordningsvakter från universitetets avtalade bevakningsföretag. Syftet är att säkerställa ordning och att evenemanget kan genomföras på ett säkert sätt utan störningar. 

•    Bedömningen om behovet av säkerhetshöjande åtgärder gör Sektionen för säkerhet.
•    Kostnader för säkerhetsåtgärder faktureras till respektive arrangör.
•    Säkerhetschefen eller tf. säkerhetschef kan ställa in evenemang som bedöms vara av sådan art att säkerheten inte kan  
        säkerställas.

Det är endast kårföreningens kontaktperson med kåren som får boka lokaler. 

Fyll i följande riskbedömning senast 5 arbetsdagar innan evenemanget!

Del 1
Om evenemanget (About the event)
Name of association/organisation
Skriv gärna en kort beskrivning av vad det handlar om.
Datum för evenemanget *
Datum för evenemanget
Date for the event
Starttid *
Starttid
Starting time
Sluttid *
Sluttid
Ending time
Namn på ansvarig för bokning *
Namn på ansvarig för bokning
Name of person responsible for booking
Ansvarig för bokning
Namn på ansvarig på plats under evenemanget *
Namn på ansvarig på plats under evenemanget
Name of responsible person on site during the event
Ansvarig på plats under evenemanget
Är evenemanget öppet för allmänheten eller endast för inbjudna gäster? *
Is the event open to the public or by invitation only?
Type of room
Further information about the room
Number of invited to the event and the estimated participants
Organization number and billing address
Inbjudna talare, gäster eller föreläsare *
Invited speakers, guests and lecturers
Namn på inbjudna talare, gäster eller föreläsare
Namn på inbjudna talare, gäster eller föreläsare
Name of the invited speakers, guests and lecturers.
Other information to the Department of Security
Del 2
Riskanalys (Risk assessment)
Kan personen/ämnet/platsen/lokalen påverka säkerheten? T ex ska en kontroversiell fråga diskuteras eller är platsen särskilt utsatt? (Can the person / subject / location / venue affect security? For example, a controversial issue discussed or place particularly vulnerable?)
Finns det någon känd hotbild mot inbjudna talare eller deltagare? *
Is there any known threats against the invited speakers or participants?
Are there other factors that could influence, threats and risks based on sentiment, media reports, the number of participants?
Have there been incidents in connection with similar conferences or lectures eg demonstrations?
Have you been in contact with the police / Security Service regarding the event and do they plan to attend?
Del 3
Genomförande (Implementation)
Is there a plan for pre-registration and attendee, admission, ID check?
Is there a plan for lecturers / participants in a safe and secure way to be able to get to and from the meeting venue / event? (Parking of the car, choice of admission, transport, etc.?)
Is there a plan for own secluded place / room where lecturers / participants can stay pending the meeting / event will start?
Del 4
Att tänka på vid lokalbokning (To Consider in booking of rooms)
Var uppmärksam på enskilda personer eller grupper som uppvisar ett avvikande eller hotfullt beteende Finns det behov av en säker och trygg väg till och från talarplatsen? Tänk på att undvika att ha åhörare bakom ryggen. Vid behov kan även ett fysiskt hinder i form av blomsterarrangemang eller väktare i utrymmet mellan talare och publik utgöra en trygghetsfaktor. Om det finns ett program för evenemanget så skicka det gärna till karforeningar@sus.su.se *
Lokalbokning och vistelse i lokalerna får endast ske under Universitetets ordinarie öppettider. Extra städning av lokalen måste meddelas till mig innan evenemanget. Om lokalen och/eller utrustningen skadas debiteras föreningen. Förtäring får inte ske i lokalen. Om ni har långa evenemang och behöver en paus så får ni ha förtärningen utanför lokalen. Försäljning i Universitetets lokaler är inte tillåtet. Dörrar får ej ställas upp under evenemanget.
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för bokning av lokal *
I hereby agree to the processing of my personal data in order to administrate the booking of rooms.

Ansökan om passerkort

Om lokalbokning sker då universitets lokaler är låsta kan det behövas ett passerkort. För att beställa ett sådant fyller du i detta formulär. 

Student union assosiation
Namn *
Namn
Name
Phone number
Typ av beställning *
Type of order
Social security number
Access to
Datum för behörighet *
Datum för behörighet
Dates for access
desired four-digit code
Card number in red on the front
Card number in black on the back
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för administrering av passerkort. *
I hereby agree to the processing of my personal data in order to administrate the access card.