Doktorandombud

Jonas Eklund  Doktorandombud  08-674 62 57 doktorandombud@sus.su.se

Jonas Eklund
Doktorandombud
08-674 62 57
doktorandombud@sus.su.se

Doktorandombudet ger enskilda doktorander och doktorandråd hjälp, råd och stöd i frågor och problem relaterade till utbildningen på forskarnivå.

Stockholms universitets studentkår har ett fast anställt doktorandombud för att hjälpa enskilda doktorander. Hjälpen kan till exempel bestå i rådgivning eller att doktorandombudet agerar som medlare vid problem rörande till exempel handledning, mobbning, finansiering, arbetsförhållanden eller vid andra slags svårigheter som på något sätt är förknippade med utbildningen på forskarnivå. Eftersom doktorandombudet är anställt av studentkåren är uppdraget helt oberoende av universitetets övriga verksamhet och alla ärenden som enskilda doktorander kommer med behandlas strikt konfidentiellt.

Doktorandombudets huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

  1. Stödja och hjälpa enskilda doktorander vid Stockholms universitet med information, stöd, rådgivning och, vid behov, agera medlare eller ombudsman för enskilda doktorander som hamnat i konflikter rörande till exempel finansiering, handledning eller arbetsförhållanden.

  2. Stödja doktorandråden vid de olika institutionerna på Stockholms universitet i deras arbete att förbättra utbildningen på forskarnivå och doktorandernas arbetsförhållanden. Doktorandombudet kan till exempel hjälpa till med att ta fram information eller föra synpunkter vidare inom studentkåren och universitetet.

  3. Fungera som kontaktperson mellan studentkåren och fakultetsrepresentanter i Centrala Doktorandrådet (CDR). Doktorandombudet är sekreterare och verkställande ledamot för CDR och bereder underlag och tar fram information åt CDR. Dessutom håller doktorandombudet studentkårens anställda och förtroendevalda insatta i doktorandfrågor genom att delta i den dagliga verksamheten vid studentkåren och i olika arbetsgrupper.

Om du har frågor eller funderingar eller känner att du som enskild doktorand behöver rådgivning eller hjälp – tveka inte att kontakta doktorandombudet på e-post doktorandombud@sus.su.se eller på telefonnummer 08-674 62 57 under telefontid.

Doktorandombudet besöker även gärna din institution och ditt doktorandråd för att informera om hur du kan engagera dig i doktorandfrågor och för att diskutera hur doktorandernas situation i allmänhet kan förbättras.

Råden organiserar inflytandet

Genom doktorandrådfakultetsråd och Centrala Doktorandrådet (CDR) organiserar studentkåren doktorandernas inflytande vid universitetet och arbetar för bättre villkor för universitetets doktorander. Doktorandombudet bevakar frågor kring utbildningen på forskarnivå och utgör stödfunktion för enskilda doktorander som hamnat i konflikter eller andra svårigheter.

LÄNKLISTA:

Lokala bestämmelser om utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Doktorandlöner vid Stockholms universitet

Doktorandhandboken

Högskoleförordningen: Kapitel 5 om doktorander