Doktorandråd

Doktorandråden vid de olika din institutionerna är öppna för alla intresserade doktorander. De bevakar doktorandfrågor vid den egna institutionen och väljer representanter för doktoranderna i institutionens styrelse. Engagera dig i doktorandrådet för att påverka din utbildning och få bättre insyn i universitetets verksamhet och dina rättigheter.

För mer information om hur doktorandråden arbetar med olika frågor vänligen vänd dig till doktorandombudet via doktorandombud@sus.su.se.

Kompensation för förtroendeuppdrag

De flesta uppdragen i de olika råden ger dig rätt till prolongation av din doktorandanställning. Sammantaget över flera år och uppdrag kan det bli flera månaders extra tid på din doktorandanställning. Du får även bra meriter att ta med dig när du går vidare efter din disputation.

Universitetets prolongationsbestämmelser (s.25-27)

Doktorandråd vid Humanistiska fakulteten

Doktorandråd vid Naturvetenskapliga fakulteten

Doktorandråd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten