Engagera dig

Det finns många olika sätt du kan engagera i studentlivet vid Stockholms universitet!

Du kan exempelvis:

  • Gå med i ett studentråd eller doktorandråd för att förbättra utbildningen och förutsättningarna för studier på universitetet.

  • Gå med i något av kårens nätverk för studiemiljö och lika villkor eller studerande med barn.

  • Gå med i, eller starta, en kårförening och lär känna andra studenter som delar ditt intresse.

  • Skapa ett roligare studentliv genom att bli aktiv i en fakultetsförening, ett klubbmästeri eller kårens ambassadörsprogram.

  • Bli buddy till internationella studenter och hjälpa dem känna sig lite mer hemmastadda i Stockholm.

  • Engagera dig i ett kårparti och påverka vilka frågor studentkåren prioriterar.

  • Vet du inte var du ska börja? Bli kårvolontär och hjälp till med enklare saker såsom att skiva grönsaker till kårfrullen eller dela ut godis.

 Det finns flera olika sätt du kan påverka din utbildning.

Det finns flera olika sätt du kan påverka din utbildning.

 Humanistiska föreningen dekorerar Gula villan inför ett event.

Humanistiska föreningen dekorerar Gula villan inför ett event.