Fakultetsråd och centrala råd

Fakultetsråden samlar representanter från student- och doktorandråd på institutioner vid de respektive fakulteterna. Här tas frågor från student- och doktorandråden upp, erfarenheter från de olika institutionerna och samarbetar kring fakultetsgemensamma frågor.

Från dessa råd nomineras studeranderepresentanter till beredande och beslutande organ, centrala doktorandrådet, centrala studentrådet, jämlikhetsnätverket, studiemiljönätverket och övriga utskott på respektive fakultet. Formella beslut av representanter tas sedan av studentkårens presidium, eftersom det är studentkåren som i realiteten äger representationen.