Fakultetsföreningar

En fakultetsförening är en studentförening med en särskild fakultets- eller ämnesanknytning. De ägnar sig åt sociala aktiviteter, till exempel studentpubar, spelkvällar, seminarier och arbetsmarknadsdagar.

Vid Stockholms universitet finns det fem fakultetsföreningar:

  • Humanistiska föreningen
  • Naturvetenskapliga föreningen
  • Samhällsvetenskapliga föreningen
  • Juridiska föreningen
  • Föreningen ekonomerna

När du blir medlem hos oss kan du bli medlem i en av följande föreningar utan extra kostnad: Humanistiska föreningen, Naturvetenskapliga föreningen eller Samhällsvetenskapliga föreningen.