Back to All Events

Höstfullmäktige

Nu händer det igen! 20 september har Stockholms universitets studentkårs (SUS) fullmäktige sitt första möte för höstterminen, det som sedvanligt kallas Höstfullmäktige (eller HöstFUM)! Mötet är öppet för samtliga medlemmar, och under mötet kommer allt från motioner och propositioner behandlas. Vi håller till i  Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus. 

Skicka in motioner

En motion är ett förslag på beslut som skickas av en medlem. I SUS har ledamöter och deras ersättare rätt att motionera till mötena, men även en grupp bestående av minst 10 betalande kårmedlemmar får skicka in motioner! För att se hur en motion brukar se ut kan du gå in på nedanstående länk och kolla igenom motionsbanken från föregående verksamhetsår: https://sus.su.se/mtesarkiv-1/fullmaktige20172018 

Deadline för motioner är torsdag 6 september. Kårstyrelsens svar på dessa skickas ut till fullmäktige 6 dagar innan sammanträdet och ska innan sammanträdet publiceras på SUS webbplats tillsammans med all annan skriftlig information.

På SUS hemsida finns en del relevant information för dig som är ny och undrar lite olika saker. På organisationssidan hittar du till exempel en länk till en ordlista för föreningsspråk om du vill sätta dig in i några av de vanligaste orden och uttrycken.