Back to All Events

Karriärseminarium: Vägarna till utvecklingsjobben

Är du intresserad av att jobba med globala utvecklingsfrågor, internationella miljöfrågor, internationellt samarbete, bistånd eller mänskliga rättigheter? Kom och lyssna på Föreningen för Utvecklingsfrågor,FUF!

Datum:          1 mars
Tid:               15.00–16.30                       
Plats:             Frescati, Studenthuset, Universitetsvägen 2B, hus Beta, Ekosalen

Anmälan via Stockholms universitets jobb- och karriärportalMyCareer: su.se/mycareer/events   

Seminariet anordnas av Karriärservice på Stockholms universitet.
Se hela deras program för VT17