Back to All Events

Pre-Pride

SUS älskar Pride, så mycket att vi inte kan vänta till 3:e augusti, därför tar vi Pride till campus den 21:a maj 2019! SUS arrangerar tillsammans med kårföreningen Rainbows och Stockholms universitet ett flertal aktiviteter i Pride-anda.

09:00-15:00 - SUS reser sitt rosa tält vid tunnelbanan för att bjuda in till bland annat Pride-kubb, fototävling och RFSL samt RFSU kommer på besök. De 20 första som spelar vårt Pride-kubb får varsitt regnbågs nyckelband.

10:00-11:00 - Panelsamtal om HBTQ+ inkluderande studiemiljö i Galleriet (Studenthuset). Ett samtal om HBTQ+-studenters psykosociala studiemiljö, bland annat studentlivet som HBTQ+-student och arbetet med normkritisk och inkluderande pedagogik. Panelen består av studenter vid Stockholms universitet och kårföreningen Rainbows. Plats: Galleriet i Studenthuset.

12:00-13:00 - Panelsamtal om forskning på familjerelaterad diskriminering ur ett HBTQ-perspektiv (på engelska). Forskare från olika institutioner berättar om sina forskningsprojekt i ämnet och går igenom lagstiftningen på området. Samtalet hålls över lunch och de första 20 deltagarna bjuds på en lunchbaguette. Plats: Hörsal 4, B-huset plan 3, Södra huset, Frescati. Panelsamtalet samordnas av Juridiska institutionen på Stockholms universitet. Läs mer: https://www.su.se/english/about/events/stockholm-pride/lgbtq-perspectives-on-the-family-and-discrimination-1.437390

12:00-16:00 - Tatuera dig i Galleriet! Två tatuerare från Black Book Tattoo kommer vara på plats för mindre tatueringar. Eventet kommer begränsas till svart-vita tatueringar från tatuerarnas egna portfölj, kostnad: 700-1200 kr beroende på storlek. Betalning sker med Swish eller kontanter. Läs mer om Black Book Tattoo: http://blackbooktattoo.com/

13:00-16:00 - Pride-pyssel och fika i Kårsalen (Studenthuset, bottenplan). Kom och skapa pride konst med oss! Vi kommer fixa färger, glitter, målardukar, mm.

15:15-17:00 - Filmvisning: “Fucking Åmål” på Juristernas hus. Insläpp från 15:15, filmen startas 15:30.

17:00-23:00 - Pub med Pride-quiz på Juristernas hus.

17:00-23:00 - Pub med karaoke på Café Bojan med LäsKM.

Läs mer om eventet

In English:

SUS loves Pride, so much that we cannot wait until the 3:d of august, that is why we are taking Pride to campus the 21st of may 2019! SUS will arrange several Pride-related activities together with the student union club Rainbows and Stockholm University.

09:00-15:00 - The pink SUS tent will be next to the subway where we will invite you to a game of Pride-kubb, a photobooth and the organisations RFSL and RFSU will visit. The first 20 to play our pride-kubb will get rainbow keychains.

10:00-11:00 - Panel talk about HBTQ + inclusive study environment in the Gallery (Studenthuset). A talk about HBTQ + students' psychosocial study environment, including student life as a LGBTQ + student and the work on norm-critical and inclusive pedagogy. The panel consists of students at Stockholm University and the union association Rainbows. Place: Galleriet i Studenthuset.

12:00-13:00 - Panel discussion on research on family-related discrimination from a LGBTQ perspective (in English). Researchers from various institutions talk about their research projects on the subject and go through the legislation in the area. The conversation is held over lunch and the first 20 participants are invited to a lunch bag. Location: Hearing 4, B-house plan 3, Southern House, Frescati. The panel discussion is coordinated by the Department of Law at Stockholm University. Read more: https://www.su.se/english/about/events/stockholm-pride/lgbtq-perspectives-on-the-family-and-discrimination-1.437390

12:00-16:00 - Get a tattoo in the Gallery! Two tattoo artist from the studio Black Book Tattoo will be on site for tattoos. The event will be limited to black tattoos from the artists own portfolio, cost between 700-1200 SEK depending on size. Payment with Swish or cash. Read more about Black Book Tattoo: http://blackbooktattoo.com/

13:00-16:00 - Pride play and coffee in Kårsalen (Student House, bottom floor). Come and create great art with us! We will get fixed colors, glitter, canvas, etc.

15:15-17:00 - Movie: "Fucking Åmål" (English title: Show Me Love) at Juristernas Hus. Enter from 15:15, the movie starts at 15:30. The movie will be in swedish with english subtitles.

17:00-23:00 - Pub with Pride-quiz at Juristernas hus.

17:00-23:00 - Pub with karaoke at Café Bojan with LäsKM.

Read more: Läs mer om eventet

Earlier Event: May 20
SUS bowling
Later Event: May 21
Kayaking with SUS!