Back to All Events

Snacka snyggt – Retorikföreläsning med Elaine Eksvärd

Hur många tråkiga tal har du tvingats åhöra och uthärda? Hur många gånger har du som talare upplevt att åhörarna upphört att lyssna? Är inte tråkighet, bristande uppmärksamhet och ohörsamhet något som bör undvikas? Naturligtvis är det så, men hur gör du?

Den 20 september, i samband med SUS Höstfullmäktige, kommer Elaine Eksvärd för att föreläsa om hur du blir en bra retoriker, en bra talare och en god ledare. Elaine är en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter och kan ge oss verktyg som gör att människor lyssnar till vad vi har att säga och minns vad vi sagt. 

Föreläsningen är öppen för alla, och ingen föranmälan krävs! Välkomna!

Vad är retorik?

Retorik handlar inte bara om förmåga att formulera sig utan om att bedöma sin publik, kontrollera sitt kroppsspråk, sitt röstläge, sin mimik och sin förmåga att hantera och bemöta härskartekniker, dvs. knep som används för att t.ex. osynliggöra, genera eller nedvärdera någon i det sammanhang de befinner sig i.

Retorikens uppgift är att göra det budskap du har attraktivt. Talare ska vara engagerade, entusiasmerande och inspirerande. Detta är särskilt viktigt för dem som i något sammanhang har en ledande position. Det talas ofta om karisma som om det var något medfött. Sanningen är att det är en förmåga du kan lära dig.

Later Event: September 20
Höstfullmäktige