Back to All Events

Sveriges röst i Säkerhetsrådet – En röst i världen, med UNA Stockholm University

Sveriges mandat i Säkerhetsrådet går in i sitt slutskede, vilket gör att det finns många frågor att utforska! Vi har därför bjudit in verksamhetsansvariga och erfarna experter på området, som bland annat kommer att prata om vilka frågor Sverige har drivit under perioden 2017–2018, hur den feministiska utrikespolitiken kommit till uttryck och vilka slutsatser som kan dras för framtida arbete gällande säkerhet och fred i Sverige men också i världen.

Evenemanget tar plats i Aula Magna på Stockholms Universitet.