Kårföreningar

En kårförening är en studentförening som är kopplad till kåren. Det finns ca 40 föreningar som täcker en mängd olika ämnen och intressen. 

Vill du ha hjälp att hitta eller bilda en förening? Du når studentkårens samordnare för kårföreningar på karforeningar@sus.su.se

Om du saknar någon kårförening kan du alltid registrera en ny. Gör det genom knappen "Nyregistrering av kårförening"

Nedan hittar du en lista på aktiva kårföreningar. 

Aktiva kårföreningar