Kårföreningsenkät

Vad behöver kårföreningarna? 

Det finns fler än 30 kårföreningar, med olika storlekar, aktiviteter, och behov. För att kunna förbättra SUS arbete med och för kårföreningar, så behöver vi ha en uppfattning om vad det är ni vet om den service vi erbjuder, och hur ni förhåller er till den. 

Har ni frågor eller kommentarer så är ni alltid välkomna att maila samordnaren för kårföreningar via mail: karforeningar@sus.su.se 

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidragets syfte är att hjälpa kårföreningar att bedriva grundläggande demokratisk föreningsverksamhet. Bidraget är en fast summa om 500 kronor per termin, alla kårföreningar har rätt till detta bidrag.
Visste ni att alla kårföreningar har rätt till verksamhetsbidraget? *
Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidragets syfte är att stödja kårföreningar att genomföra arrangemang. Dock skall bidrag inte utgå då arrangemanget är ekonomiskt självbärande. Aktiviteter genomförda med aktivitetsbidrag ska bidra till ett levande campus vid Stockholms universitet. Aktivitetsbidrag ges endast till evenemang som är öppna för samtliga studenter på Stockholms universitet och inte till föreningsinterna arrangemang. Aktivitetsbidrag beviljas med maximalt 2 000 kr per aktivitet. Dock kan större bidrag beviljas om det finns särskilda skäl.
Visste ni att ni kunde söka aktivitetsbidraget? *
Lokaler
Kårföreningarna har rätt till att boka vissa av Stockholms Universitets lokaler kostnadsfritt.
Synlighet
SUS erbjuder alla registrerade kårföreningar kostnadsfria informationstjänster.
SUS kan hjälpa er att synliggöra kårföreningar och evenemang ni ordnar. Vilka av de följande alternativ har föreningen använt? *
Utbildningar
Kårföreningar har rätt till diverse utbildningar för att kunna hjälpa dem med sin verksamhet. Exempel på utbildning är föreläsningar om marknadsföring, sponsorer eller workshops om olika ämnen ni känner att ni skulle behöva lära er mer om.
Vilken tema, format osv.
Stöd från studentkåren