Allians för kåren

Allians för kåren

Om partiet:

Allians för kåren Stockholms universitet är en förening och ett stöd för organiserad samverkan mellan studenter som vill verka för en demokratisk utveckling av vårt samhälle uppburet av konservativa och liberala idéer. Allians för kåren verkar som kårparti vid Stockholms universitets studentkår och ställer upp i kårvalet med syfte att sprida borgerlig politik och verka för studenter och deras intressen.

Partiets tre viktigaste frågor i kårvalet 2019:

 • Oavsett var eller när du studerar ska du ha rätt till en utbildning av kvalité

 • Vi tar striden mot psykisk ohälsa

 • Kylskåp på Frescati och kommande Albano

Kontakt:

www.facebook.com/alliansensu/

Olav Solhusløkk Höse

olav.hose@hotmail.com

S-Studenter

S-Studenter

Om partiet:

S-studenter är en sammanslutning av studenter med socialdemokratiska och progressiva värderingar. Grunden för vår ideologi är tron på alla människors lika värde, på demokratin, feminismen och anti-rasismen. Vi vill se en studentkår som verkar för att alla ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2019:

 • En tillgänglig studietid – kurslitteraturen ska vara tillgänglig för alla och billigare. Inför videoföreläsningar så att studenter som är sjuka eller vabbar inte missar föreläsningar.

 • Renovera mera – rusta upp föreläsningssalarna, fler mat- och studieplatser.

 • En bostad åt alla – inför bostadsgaranti för studenter och ett hyrestak.

Kontakt:

s-studenter.se

Simon Froster Delbom
simonfrosterdelbom@gmail.com

Fi Studenter Stockholms universitet

Fi Studenter SU

Om partiet:

Vi är ett feministiskt och antirasistiskt kårparti som kämpar för att universitetet och kåren ska driva en inkluderande politik. Vi brinner för frågor som rör just feminism och antirasism, men även frågor som rör klimatet och växtbaserade alternativ på campus. Vi vill göra situationen för alla studenter på campus bättre genom att arbeta med grundläggande rättigheter. Vi kämpar för att göra campus rosa. 

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2019:

 • Ett universitet för alla – fritt från diskriminering 

 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier – inför årliga rapporter 

 • Klimatsmart campus – inför fler och billigare vegetariska alternativ

Kontakt:

www.facebook.com/FistudenterStockholm
fistudenterstockholm@feministisktinitiativ.se

Vänsterns studentförbund

Vänsterns studentförbund

Om partiet:

Vi är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund som kämpar för ett jämlikt universitet fritt från diskriminering. Vi vill att kåren arbetar för att på allvar förbättra studenters ekonomiska och sociala situation, så att universitet blir en plats för alla studenter oavsett bakgrund. Vi är den kritiska vänsterrösten i kåren!

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2019:

 • Fri kurslitteratur – genom större biblioteksuppsättningar, digitalisering, tillgängliggörande av kompendier, och att böcker skrivna av läraren på kursen tillgängliggörs gratis för alla kursdeltagare

 • Ett klimatneutralt universitet – fler och billigare veganska alternativ på campus, fasa ut fossila bränslen från universitetet, minska mängden engångsartiklar, större klimatfokus i alla utbildningar

 • Inför plussning – alla studenter ska ha möjlighet att göra omtentor för att höja sitt betyg trots att en fått E eller högre på den ordinarie tentan

För mer information om VSF, se partiets valplattform.

Kontakt:

Carl Tjernell

carltjernell@yahoo.se

www.facebook.com/vsfstockholm

Studentpartiet

Studentpartiet

Om partiet:

Studentpartiet är ett rikspolitiskt obundet parti. Vi är ett kårparti med engagerade SU-studenter från många olika utbildningar och föreningar. Vi tycker att kåren ska fokusera på lokala frågor och lokal påverkan, inte rikspartiernas egenintresse. Vi kan kåren, kurser och campus!

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2019:

 • Avpolitisera kåren

 • Öppna en kårpub

 • Fler medlemsförmåner

Kontakt:

www.studentpartietsu.wordpress.com
Adam Snygg
adam.snygg@gmail.com