Vänsterns studentförbund

Vänsterns studentförbund

Om partiet:

Vi är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund som kämpar för ett universitet där alla behandlas lika oavsett klassbakgrund, etnicitet, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionalitet. Vi vill i kåren genomföra saker som på allvar förbättrar studenters ekonomiska och sociala situation. Vi är den kritiska vänsterrösten i kåren.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2018:

 • Fri kurslitteratur

 • Kåren ska hålla pass i feministiskt självförsvar

 • Fler studenter ska antas genom alternativa antagningsmetoder

Kontakt:

vsfstockholm.wordpress.com
Marcus Löfgren
marcus.lofgren@outlook.com

S-Studenter

S-Studenter

Om partiet:

S-studenter är en sammanslutning av studenter med socialdemokratiska och progressiva värderingar. Grunden för vår ideologi är tron på alla människors lika värde, på demokratin, feminismen och anti-rasismen. Vi vill se en studentkår som verkar för att alla ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2018:

 • Fler studentbostäder
 • Kostnadstak för kurslitteratur
 • Bekämpa psykisk ohälsa bland studenter.

Kontakt:

s-studenter.se

Anton Jägare
anton_jagare@hotmail.com

Allians för kåren

Allians för kåren

Om partiet:

Allians för kåren är en samverkan mellan borgerliga studentföreningar i Stockholm för liberala och konservativa studenter. Vi verkar för en demokratisk utveckling av vårt samhälle uppburet av liberala och konservativa idéer samt för studenter och deras intressen. Vi vill förbättra studietiden vid Stockholms universitet genom att verka för ett roligare studentliv, utöka kontakten mellan universitet och näringsliv och förbättra villkoren för studenters ekonomi.

Partiets tre viktigaste frågor i kårvalet 2018:

 • Digitalisera kurslitteraturen!

 • Psykisk ohälsa är studentens fiende! Tillsätt mer resurser till studenthälsan!

 • Vill du jobba extra vid sidan av dina studier? Vi verkar för fler studentmedarbetarjobb.

Kontakt:

www.facebook.com/alliansensu/
Olga Anikina
afkstockholmsuniversitet@gmail.com

Studentpartiet

Studentpartiet

Om partiet:

Studentpartiet är ett rikspolitiskt obundet parti. Vi är ett kårparti med engagerade SU-studenter från många olika utbildningar och föreningar. Vi tycker att kåren ska fokusera på lokala frågor och lokal påverkan, inte rikspartiernas egenintresse. Vi kan kåren, kurser och campus!

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2018:

 • Starta en kårpub på campus

 • En synligare studentkår

 • Mer medlemsförmåner

Kontakt:

www.studentpartietsu.wordpress.com
Adam Snygg
adam.snygg@gmail.com