S-Studenter

S-Studenter

Om partiet:

S-studenter är en sammanslutning av studenter med socialdemokratiska och progressiva värderingar. Grunden för vår ideologi är tron på alla människors lika värde, på demokratin, feminismen och anti-rasismen. Vi vill se en studentkår som verkar för att alla ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2018:

  • Fler studentbostäder
  • Kostnadstak för kurslitteratur
  • Bekämpa psykisk ohälsa bland studenter.

Kontakt:

s-studenter.se

Anton Jägare
anton_jagare@hotmail.com