S-Studenter

S-Studenter

Om partiet:

S-studenter är en sammanslutning av studenter med socialdemokratiska och progressiva värderingar. Grunden för vår ideologi är tron på alla människors lika värde, på demokratin, feminismen och anti-rasismen. Vi vill se en studentkår som verkar för att alla ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2019:

  • En tillgänglig studietid – kurslitteraturen ska vara tillgänglig för alla och billigare. Inför videoföreläsningar så att studenter som är sjuka eller vabbar inte missar föreläsningar.

  • Renovera mera – rusta upp föreläsningssalarna, fler mat- och studieplatser.

  • En bostad åt alla – inför bostadsgaranti för studenter och ett hyrestak.

Kontakt:

s-studenter.se

Anton Jägare
anton_jagare@hotmail.com