Studentpartiet

Studentpartiet

Om partiet:

Studentpartiet är ett rikspolitiskt obundet parti. Vi är ett kårparti med engagerade SU-studenter från många olika utbildningar och föreningar. Vi tycker att kåren ska fokusera på lokala frågor och lokal påverkan, inte rikspartiernas egenintresse. Vi kan kåren, kurser och campus!

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2019:

  • Avpolitisera kåren

  • Öppna en kårpub

  • Fler medlemsförmåner

Kontakt:

www.studentpartietsu.wordpress.com
Adam Snygg
adam.snygg@gmail.com