Vänsterns studentförbund

Vänsterns studentförbund

Om partiet:

Vi är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund som kämpar för ett universitet där alla behandlas lika oavsett klassbakgrund, etnicitet, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionalitet. Vi vill i kåren genomföra saker som på allvar förbättrar studenters ekonomiska och sociala situation. Vi är den kritiska vänsterrösten i kåren.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2018:

  • Fri kurslitteratur

  • Kåren ska hålla pass i feministiskt självförsvar

  • Fler studenter ska antas genom alternativa antagningsmetoder

Kontakt:

vsfstockholm.wordpress.com
Marcus Löfgren
marcus.lofgren@outlook.com