Kårval

23 april till 3 maj 2019

Studentkåren är en politiskt styrd medlemsorganisation. Varje år hålls kårval där medlemmarna har möjlighet att lägga sin röst på ett av de partier som ställer upp. Kårvalet avgör hur många ledamöter respektive kårparti får i kårfullmäktige, som är studentkårens högsta beslutande organ.

På denna sida hittar du all information om hur du som vill ställa upp i kårvalet ska gå tillväga för att göra det!

Följ rapporteringen från kårvalet på studietid.se

 
 

Valnämnden

Valnämnden väljs av SUS fullmäktige och består av 3–5 ledamöter. Valnämndens uppdrag är att tillse att valet går demokratiskt till och följer SUS Stadga och Valordning.

Ordförande för valnämnden är kårpolitiskt oberoende och ytterst ansvarig för valnämndens arbete.

Det är valnämnden som godkänner alla partiregistreringar och nomineringslistor samt kungör valresultatet efter valvecka. Det är även valnämnden som tar emot anmälningar om brott mot reglerna för kårvalet.

Föreskrifter för Kårvalet

För att säkerställa att kårvalet genomförs på ett bra sätt har valnämnden fastställt ett antal föreskrifter som partierna behöver förhålla sig till under valkampanjen. Läs mer om dessa under föreskrifter och hjälp gärna till om du ser att någon av dessa föreskrifter kan ha brutits emot genom att anmäla detta på länken här bredvid.

KÅRPARTIER