Kårval

Studentkåren är en politiskt styrd medlemsorganisation. Varje år hålls kårval där medlemmarna har möjlighet att lägga sin röst på ett av de partier som ställer upp. Kårvalet avgör hur många ledamöter respektive kårparti får i kårfullmäktige, som är studentkårens högsta beslutande organ. Kårvalet 2019 hålls den 23 april till 3 maj.

Resultat 2018

Detta är fördelningen i kårfullmäktige efter det senaste kårvalet:

  1. Studentpartiet: 32,6 procent, 13 mandat.

  2. Vänsterns Studentförbund: 24,1 procent, 10 mandat.

  3. S-Studenter: 22,1 procent, 9 mandat.

  4. Allians för Kåren: 21,2 procent, 9 mandat.

Läs mer om valresultatet

Bilda och registrera partier

Så här funkar det:

  • Alla kårmedlemmar har själva möjligheten att bilda ett kårparti och ställa upp i kårvalet förutsatt att de kriterier som sätts upp för kårpartier uppfylls.

  • För att bilda ett parti måste du samla minst 25 stycken medlemmar i studentkåren. Ni måste sedan fylla i och signera en blankett för partiregistrering.

  • Alla partier som skickar in en godkänd partiregistrering får skicka in nomineringslistor för de personer de vill ska representera partiet i fullmäktige. Alla listor måste bestå av minst fem medlemmar av partiet (som även måste vara medlemmar i kåren) och listan ska vara rangordnad. Nomineringslistorna ska fastställas under ett nomineringsmöte. Mötet ska vara öppet för alla och det är viktigt att mötet protokollförs.

Nästa partiregistrering blir till kårvalet 2019. Har du frågor? Kontakta karforeningar@sus.su.se

Valnämnden

Valnämnden väljs av SUS fullmäktige och består av 3–5 ledamöter. Ordförande för valnämnden är högst ansvarig för att valet går demokratiskt till och att inga stadgar bryts. Det är valnämnden som godkänner alla partiregistreringar och nomineringslistor samt kungör valresultatet efter valveckan.