Du är aldrig ensam när du läser

Alla studenter läser

Kurslitteratur är väsentlig del av studietiden för oss studenter vid Stockholms universitet. Vi läser för att tillsammans lära oss nya saker, producera ny kunskap och tänka självständigt. Vi läser för att möta nya sammanhang, få andra perspektiv och få nya insikter. Vi läser för att utmana och lära känna oss själva genom andra.

Friheten att läsa ska vara alla studenters

Det ska inte spela någon roll hur mycket pengar du (inte) har, eller om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att läsa. Du ska ha tillgång till kurslitteratur på dina egna villkor, på det sätt som passar dig bäst.

Studentkåren arbetar för tillgängligare kurslitteratur

Stockholms universitets studentkår (SUS) arbetar hela tiden för att du ska få tillgång till din kurslitteratur till rätt pris och på rätt sätt – för dig. Vi jobbar med att påverka universitetet på flera olika nivåer och organiserar studentrepresentanterna vid Stockholms universitet.

Betygsätt din litteratur

Var med och gör kurslitteraturen vid Stockholms universitet tillgängligare genom att betygsätta din litteratur. Informationen vi samlar in kommer användas för att påverka universitetet såväl centralt som lokalt på institutionerna. Läs mer om studentinflytande