Hej lärarstudent!

Vi är tusentals lärarstudenter på Stockholms Universitet. På studentkåren arbetar studiebevakaren för lärarutbildningar för att lärarstudenter ska synas och höras, på campus så väl som i beslutsfattande och beredande organ. Du hittar kontaktuppgifter längre ner till höger på den här sidan. Följ vår Facebook-sida Lärarstudenter Stockholms Universitet för att få uppdateringar om vad som är på gång. 

Påverka din utbildning

Som universitetsstudent kan du påverka din utbildning på hög nivå genom att gå med i ett studentråd.

Enligt lag har studenter rätt att finnas representerade i alla organ på universitetet som fattar beslut som berör studenternas studiesituation. Det kan röra allt från kurslitteratur till stora förändringar i utbildningsplanerna som vi studenter alltså har rätt att påverka. Studentrepresentanterna väljs av kåren, genom studentråden på de olika institutionerna

Studentråden består av studenter vid samma institution som organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning samt bidrar till den studiesociala miljön genom att anordna exempelvis picnics, workshops, föreläsningar med mera.

Här nedanför finns länkar till studentråden vid lärarutbildningarna och ytterligare lite längre ner hittar du annonser för lediga arvoderade uppdrag som råden nominerar studenter till. 

KONTAKT

Disa Ahlblom-Berg     Studiebevakare för lärarutbildningarna   jobbar med att koordinera studentrepresentation i beslutande och beredande organ, påverka övergripande strukturer och frågor inom lärarprogrammen, hjälpa studentråden med mera. Har du frågor om studentinflytande och studenträttigheter kan du kontakta  studiebevakare.larare@sus.su.se

Disa Ahlblom-Berg

Studiebevakare för lärarutbildningarna jobbar med att koordinera studentrepresentation i beslutande och beredande organ, påverka övergripande strukturer och frågor inom lärarprogrammen, hjälpa studentråden med mera. Har du frågor om studentinflytande och studenträttigheter kan du kontakta studiebevakare.larare@sus.su.se

 

Kårföreningar

En kårförening är en förening som är kopplad till kåren och drivs av studenter för ett levande campus och studentliv. Kårföreningar ägnar sig åt sociala aktiviteter, till exempel studentpubar, spelkvällar och seminarier.