Mötesarkiv

Här hittar du protokoll, handlingar och motioner från kårfullmäktiges och kårstyrelsens sammanträden.

Protokoll från det aktuella verksamhetsåret finner du här!