FULLMÄKTIGE 2019/2020

Höstfullmäktige, 20 september 2018

Föredragningslista
Propositioner
Motioner
Interpellationer (Inga inkomna)
Definitiva handlingar

Protokoll

Dechargefullmäktige, 29 november 2018

Föredragningslista (preliminär)
Propositioner
Motioner
Interpellationer
Definitiva handlingar

Protokoll

Vårfullmäktige, 28 februari 2019

Föredragningslista
Propositioner (Inga inkomna)
Motioner
Interpellationer (Inga inkomna)
Definitiva handlingar

Protokoll

Valfullmäktige, 23 maj 2019

Föredragningslista
Propositioner
Motioner
Interpellationer(Inga inkomna)
Definitiva handlingar

Protokoll

Styrelse 2018/2019

STYM #1

STYM #2

STYM #3 extrainsatt

STYM #4

STYM #5

STYM #6

STYM #7

STYM #8

STYM #9

STYM #10

STYM #11

STYM #12

STYM #13

STYM #14extrainsatt

STYM #15

STYM #16

19/8 2018

11/9 2018

27/9 2018

9/10 2018

30/10 2018

20/10 2018

11/12 2018

15/1 2019

5/2 2019

19/2 2019

12/3 2019

26/3 2019

16/4 2019

23/4 2019

14/5 2019

Fullmäktige 2017/2018

Höstfullmäktige
27 september 2017

Propositioner
Motioner
Interpellationer
Definitiva handlingar

Protokoll

Programblad

Vårfullmäktige
22 februari 2018

Propositioner
Motioner
Inga interpellationer inkomna
Protokoll
Definitiva handlingar

 

Motionsbank 2017/2018

Höstfullmäktige
27 september 2017

Motioner och motionssvar
Utdrag från protokollet
 

Vårfullmäktige
22 februari 2018

Motioner och motionssvar
Utdrag från protokollet

Dechargefullmäktige
22 november 2017

Propositioner
Motioner - inga motioner inkomna
Interpellationer
Definitiva handlingar

Protokoll

Programblad

Valfullmäktige
24 maj 2018

Propositioner
Motioner
Inga interpellationer inkomna
Protokoll
Definitiva handlingar


 


Dechargefullmäktige
22 november 2017

Inga inkomna motioner

 

Valfullmäktige
24 maj 2018

Motioner och motionssvar
Utdrag från protokollet

Styrelse 2017/2018

STYM #1        20/8 2017

STYM #2          5/9 2017

STYM #3        19/9 2017

STYM #4      10/10 2017

STYM #5      31/10 2017

STYM #6      14/11 2017

STYM #7        5/12 2017

STYM #8        9/12 2017
(extrainsatt)

STYM #9      16/12 2017
(extrainsatt)

STYM #10        9/1 2018

STYM #11      30/1 2018

STYM #12      13/2 2018

STYM #13        6/3 2018

STYM #14      27/3 2018

STYM #15      17/4 2018

STYM #16      15/5 2018

STYM #17        5/6 2018

STYM #18      19/6 2018

Styrelse 2016/2017

Fullmäktige 2016/2017

Protokoll 2016/2017

FUM 2017-05-18

FUM 2017-02-23

FUM 2016-11-17     

FUM 2016-11-02                            

FUM 2016-09-29 (Ogiltigförklarat, besluten togs vid nästkommande extrainsatta samanträde)   

FUM 2016-06-09

Handlingar 2016/2017

Handlingar FUM 2017-05-18

Handlingar FUM 2017-02-23

Handlingar FUM 2016-11-17

Handlingar FUM 2016-11-02

Handlingar FUM 2016-09-29

Handlingar FUM 2016-06-09

Motionsbank

FUM 2017-02-23 - Motion om förvaringsskåp på Frescati

 

Styrelse 2015/2016

Fullmäktige 2014/2015

Fullmäktige 2015/2016