Fullmäktige

Fullmäktige 2017/2018

Höstfullmäktige
27 september 2017

Propositioner
Motioner
Interpellationer
Definitiva handlingar

Protokoll

Programblad

Vårfullmäktige
22 februari 2018

Propositioner
Motioner
Inga interpellationer inkomna
Protokoll
Definitiva handlingar

 

Motionsbank 2017/2018

Höstfullmäktige
27 september 2017

Motioner och motionssvar
Utdrag från protokollet
 

Vårfullmäktige
22 februari 2018

Motioner och motionssvar
Utdrag från protokollet

Dechargefullmäktige
22 november 2017

Propositioner
Motioner - inga motioner inkomna
Interpellationer
Definitiva handlingar

Protokoll

Programblad

Valfullmäktige
24 maj 2018

Propositioner
Motioner
Inga interpellationer inkomna
Protokoll
Definitiva handlingar


 


Dechargefullmäktige
22 november 2017

Inga inkomna motioner

 

Valfullmäktige
24 maj 2018

Motioner och motionssvar
Utdrag från protokollet

Fullmäktige 2016/2017

Protokoll 2016/2017

FUM 2017-05-18

FUM 2017-02-23

FUM 2016-11-17     

FUM 2016-11-02                            

FUM 2016-09-29 (Ogiltigförklarat, besluten togs vid nästkommande extrainsatta samanträde)   

FUM 2016-06-09

Handlingar 2016/2017

Handlingar FUM 2017-05-18

Handlingar FUM 2017-02-23

Handlingar FUM 2016-11-17

Handlingar FUM 2016-11-02

Handlingar FUM 2016-09-29

Handlingar FUM 2016-06-09

Motionsbank

FUM 2017-02-23 - Motion om förvaringsskåp på Frescati

 

Fullmäktige 2014/2015

Fullmäktige 2015/2016