Nätverk

Studentkåren organiserar tre nätverk på universitetet som jobbar med specifika frågor; ökad jämlikhet, en bättre studiemiljö och bättre villkor för studerande med barn.

  Kontaktuppgifter    Samordnare studiemiljö  Olle Jilkén studiemiljo@sus.su.se   Samordnare lika villkor  Sofie Larsson likavillkor@sus.su.se

Kontaktuppgifter

Samordnare studiemiljö
Olle Jilkén
studiemiljo@sus.su.se

Samordnare lika villkor
Sofie Larsson
likavillkor@sus.su.se