Nätverk för jämlikhet och studiemiljö

Är du nyfiken på att diskutera normkritik och normer, inom universitetet och samhället i stort? Eller vill du förändra arbetet med studiemiljö, jämlikhet, och lika villkor på Stockholms universitet?

Jämlikhets- och studiemiljönätverket är en plattform för erfarenhetsutbyte och gemensam påverkan för lika villkor och studiemiljö. Nätverket har som mål att sammanträda mellan två till tre gånger per termin. Sammankallande för nätverket är studentkåren genom samordnaren för lika villkors-frågor och samordnaren för studiemiljö.

Exempel på vad nätverket gör när de har nätverksträffar:

  • Gå igenom praktisk information om vem en kan vända sig till, vad för kunskap som finns att tillgå samt hur universitetsstrukturen är uppbyggd.

  • Utbyte av kunskap och erfarenheter.

  • Diskussion om åtgärder eller strategier för förändring.

Gå med i nätverket

För att kunna gå med i nätverket kan du bli jämlikhetsombud eller studiemiljöombud genom att gå med i ett studentråd, men du behöver inte ha en post i ett studentråd för att delta på nätverketsträffar.

Kontakta samordnaren för lika villkor på likavillkor@sus.su.se eller samordnaren för studiemiljö på studiemiljo@sus.su.se för att veta mer om hur du kan delta i nätverket för jämlikhet och studiemiljö.