Kårval

NOMINERINGSLISTA

 

Nomineringslistan till Kårvalet 2019 skall göras genom nedanstående formulär. Det skall vara valnämnden tillhanda senast den 14 mars kl. 18:00.

För att nomineringslistan ska kunna behandlas av valnämnden skall följande dokument mailas till valnamnd@sus.su.se samtidigt som formulär skickas in:

  • Undertecknat protokoll från nomineringsmötet.

  • En lista med samtliga nominerades namn och signaturer där det framgår att de önskar ställa upp i kårvalet. Den samma listan ska skrivas in i nedanstående formulär också.

Nedan följer de krav som måste uppfyllas för att listan skall bli godkänd av valnämnden

  • Kandidater ska vid nomineringstillfället ha betalat kåravgift för att inte strykas från listan.

  • Minst 5 kandidater ska finnas för att listan ska bli godkänd.

  • Listan ska vara rangordnad enligt den ordning ni önskar att kandidaterna ska bli invalda innan hänsyn tas till personröster.

För närmare presentationer och kampanjer hänvisar vi till respektive partiers hemsidor.

OBS! Vid insändning av flera dokument, vänligen lägg dessa i olika filer.

 
 

NOMINERINGSLISTA

KÅRPARTI
NOMINERADE
Enligt SUS Valordning 1:7 skall varje parti utse ett partiombud som företräder partiet med bindande verkan inför valnämnden.
Intygande *
Jag intygar att jag har mailat alla nödvändiga dokument till valnämnden på valnamnd@sus.su.se i samband med att detta formulär skickas in. Jag är införstådd med att saknade dokument innebär att nomineringslistan inte blir godkänd.
Personuppgifter *
Jag intygar att partiet har vidtagit åtgärder för att följa GDPR och fått samtligas godkännande om att personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna behandla registreringen av nomineringslistan *

OBS! Vid insändning av flera dokument, vänligen lägg dessa i olika filer.